Tor Inge Hjemdal blir juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris 2021.Foto: Sverre Jarild

Hjemdal blir juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris

Tor Inge Hjemdal blir juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

Byggenæringens Innovasjonspris ble etablert av Bygg Reis Deg i 2011.

- Hensikten var å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring, skriver Bygg Reis Deg i en pressemelding. Nå er juryen for årets konkurranse klar og juryleder blir administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Byggenæringens Innovasjonspris er etablert som en konkurranse hvor man ønsker å fremheve de gode og innovative løsningene som kan utvikle næringen i positiv retning. Nå er juryen klar og snart lanseres årets konkurranse.

Hjemdal er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, med utdanning innen arkitektur og urbanisme fra Illinois Institute of Technology i Chicago og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo samt innovasjon og ledelse fra Haas business school ved Berkeley.

- Dette er en veldig viktig og ikke minst gjev pris. Noe både antall deltagere og de innovative løsningene som har blitt sendt inn tidligere år viser. Prisen bidrar til å vise frem at byggenæringa er av de mest innovative og både vil og kan bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn. Jeg ser virkelig frem til å lede en meget kompetent jury og til å se alle de nyskapende løsningene som utvikles i næringa, sier Tor Inge Hjemdal i meldingen.

Ny i årets jury er Krister Moen fra Innovasjon Norge.

- Jeg takket ja til å være del av juryen til Byggenæringens innovasjonspris fordi jeg brenner for bærekraftige innovasjoner i denne viktige næringen for Norges sier Moen. Med min innsikt i næringen så vet jeg at her finnes det gull: Dyktige folk i næringen står på hver dag for å omgjøre ideer til lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester. De beste må vi vise frem slik at de kan være forbilder for alle sier Moen.

Øvrige deltagere i juryen er:
Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.