F.v.: Øystein Klungland, viseadministrerende direktør i Selvaag Bolig ASA og Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør AS. Foto: Selvaag Bolig

Hersleth bygger videre på Skifabrikken

Hersleth Entreprenør AS signerte i slutten av april totalentreprisekontrakt på tredje byggetrinn på Selvaag Bolig ASA sitt prosjekt Skifabrikken på Ås i Viken fylke.

Fra før har entreprenøren allerede kontrakt på de to første byggetrinnene, og total kontraktsverdi for alle tre byggetrinn er 351,1 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Vi er takknemlig for tilliten Selvaag Bolig AS viser oss. Takket være et godt samarbeidet har vi nå kontrakt på samtlige byggetrinn i prosjektet så langt, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS i en pressemelding.

Hersleth Entreprenør har en solid ordrereserve for 2021, og kontinuiteten som Skifabrikken representerer bidrar til å sikre selskapets drift gjennom koronapandemien og videre i 2022, opplyser entreprenøren.

Byggingen av trinn 1 startet vinteren 2020, og består av hus A og B med til sammen 88 leiligheter.Forventet ferdigstillelse er sensommeren 2021. I vinter startet også byggingen av trinn to, som inkluderer hus C med 39 leiligheter.

Trinn 3 omfatter hus D med 39 leiligheter som skal stå klar vinteren 2022. Totalt vil prosjektet bestå av 4 byggetrinn fordelt på 6 bygg med 246 leiligheter og underjordisk garasjeanlegg.

– Det er svært tilfredsstillende at vi kom til enighet med Hersleth Entreprenør AS også på byggetrinn tre på Skifabrikken. Vi opprettholder da en kontinuerlig drift i prosjektet med kjent aktør. Som byggherre jobber vi tett med Hersleth Entreprenør AS gjennom detaljprosjektering til gjennomføring for å oppnå smarte og varige løsninger som vil komme våre kjøpere til gode. Vi har også i dette prosjektet høye forventninger til estetikk og gjennomføring med påfølgende kundeundersøkelse etter innflytting, sier Arnstein Sandnes, prosjektsjef i Selvaag Bolig ASA i meldingen.