Skanska har tatt ut litt over 80 prosent av fjellet som skal sprenges på Huseby i kontrakten E8 Forberedende arbeider for Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.

Her skal det tas ut 1,1 million kubikkmeter fast fjell

Skanska Norge begynner å nærme seg slutten på sprengningsarbeidet i den første store kontrakten i prosjektet Ny vannforsyning Oslo, NVO.