Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Her skal Bane NOR utføre vedlikehold i 2019

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2019. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Kongsvingbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen, Sørlandsbanen og i Osloområdet.

I 2019 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget 2,6 milliarder kroner til drift, samt 1,8 milliarder til forebyggende og korrektivt vedlikehold. Drøye 2,5 milliarder går til fornyelse av eksisterende anlegg, skriver Bane NOR på sine nettsider.

I tillegg er det bevilget 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og dermed gi bedre punktligheten og øke kapasiteten på jernbanen. Med i oversikten er også store utbyggingsanlegg som er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2019 på nær 10 milliarder kroner.

Dovrebanen sør for Lillehammer

Skinnebytte på utvalgte strekninger mellom Eidsvoll – Fåberg

Svillebytte på strekningen Hamar – Fåberg

Bytte av sporveksel Lillehammer og Bergseng stasjon

Bruvedlikehold på utvalgte bruer på strekningen Eidsvoll – Fåberg

Østfoldbanen

Bygging av nytt dobbeltspor (Follobanen) pågår for fullt

Utskifting av master på Østre linje

Forarbeider for bygging av støttemur/fjellrensk

Vegetasjonstiltak

Tunnelsikring

Fornyelse av dreneringsanlegg

Fornyelse av skinner, sviller og sporveksler

Bruvedlikehold

Vestfoldbanen

Fornyelsestiltak på kontaktledningsanlegg, bytte av sugetransformatorer

Solslyngtiltak Drammen – Larvik

Bytte av skinner på flere partier og flere strekninger

Fornyelse av gjerder på deler av strekningen

Gardermobanen

Skinnebytte på delstrekninger

Komponentbytte på sporveksler

Fornyelse av støttemurer

Revisjon av sporvekseldrivmaskiner

Vegetasjonstiltak/skogrydding

Forskjellige vedlikeholdstiltak på signal, lavspenning, overbygning og underbygning på delstrekninger

Hovedbanen

Sporvekselfornyelse og komponentbytte mellom Lillestrøm og Eidsvoll

Fornyelsestiltak på Alnabru skiftestasjon

Stabilisering av grunn/jernbanefylling ved Varud holdeplass

Tiltak mot solslyng bl.a. innmåling, ny linjeberegning og nøytralisering

Bruarbeider

Stikkbytte av skinner og sviller på delstrekninger

Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger

Fjerning av spor og 2 sporveksler, samt fornyelse av et buttspor mellom Nyland og Grorud

Utskifting av sporveksel-grupper, sporkryss og spor inkl. masseskifte Lodalen

Drammenbanen

Rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg

Nytt ventilasjonsanlegg i vestibyle på Nationaltheatret, samt utskifting av markeringslys på stasjonen

Utskifting av sporveksler og sporfeltoppgradering på Skøyen

Sporfornyelse Lier – Brakerøya, samt bytte av sporveksel på Brakerøya

Utskiftning av sporveksler, skinner, sviller og ballast på Billingstad, Hvalstad og Asker stasjoner

Sikring og rehabilitering av støttemurer, samt vannsikring i tuneller

Tiltak på elkraft og signal bl.a. fornyelse av kontaktledningsanlegg Slependen-Asker, sporvekselvarmeanlegg Oslo S/Lysaker, ny strømforsyning signalanlegg på Oslo S og Skøyen

Rehabilitering av sporveksler – komponentbytte flere steder

Bratsbergbanen:

Svillefornyelse

Sveising og nøytralisering

Spikkestadbanen

Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT) Moi-Egersund

Rehabilitering av sporveksler

Gjerding på enkelte strekninger

Pumpepartier

Fornyelse av dreneringsanlegg Egersund – Stavanger, Nordagutu – Nelaug, samt dreneringstiltak Bryne –Klepp, Nordagutu – Kristiansand

Skogrydding: forsering Kristiansand – Egersund og behandling av ettervekst på alle strekinger

Svillebytte Kristiansand – Egersund, Nordagutu – Skien

Skinnebytte Nordagutu – Nelaug

Brufornyelse Nordagutu – Kristiansand og bruvedlikehold på delstrekninger

Bytte av KL-master Nordagutu – Kristiansand

Tunnelsikring

Numedalsbanen

Skinnebytte Rollag – Kongsberg

Arendalsbanen

Svillebytte

Bergensbanen

Ballastrensing mellom Hønefoss og Gol

Svillebytte og innfesting pga. solslyng

Fornyelse av snøoverbygg Finse - Reimegrend

Fornyelse av dreneringsanlegg Bergen - Voss, Voss – Myrdal og Hallingdalen

Skogrydding bl.a. mellom Upsete – Voss og behandling av ettervekst

Reparasjoner/justering på kontaktledningsanlegg Lågheller-Myrdal, stikkbytte master Upsete-Myrdal, samt reparasjoner av sugetrafokiosker Finse–Haugastøl

Bruvedlikehold

Fjell- og tunnelrensk

Rensk av stikkrenner på deler av strekningen

Skinnebytte i Gravhalstunnelen

Komponentbytte på sporveksler på delstrekninger

Arbeidsplasspakking, gjennomgående sporjustering og sporvekseljustering

Diverse klimatiltak

Randsfjordbanen

Utskifting av bæreline på kontaktledningsanlegg

Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

Skinne- og svillebytte

Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Flåmsbana

Svillebytte

Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Gjøvikbanen

Elektroarbeider

Skinnefornyelse

Bruarbeid: reparasjon av mindre feil og utskifting

Fornyelse av sporveksler

Komponentbytte på kontaktledningsanlegg Oslo S - Grefsen

Stikkbytter av skinner og sviller

Kongsvingerbanen

Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT)

Bruvedlikehold bl.a. Fetsund bru, Lerelva, Disenå, Kongsvinger - Riksgrensen

Fornyelse av dreneringsanlegg

Stikkbytte av skinner og sviller

Sporvekselfornyelse

Dovrebanen (nord for Lillehammer)

Fornyelse av dreneringsanlegg

Generell renovering og reparasjon av mindre feil på bruer

Sporfornyelse på Dombås st

Svillebytte Drivstua stasjon

Ny kontaktledning Fokstua-Vålåsjø

Skogrydding samt behandling av ettervekst

Utskifting av utvending signal-/sikringsanlegg bl.a. nye LED-matriser hovedsignal, samt nye eltel-omformere Vinstra og Ringebu

Komponentbytte på kontaktledningsanlegg

Gjerding

Raumabanen

Fornyelse av togvarmetransformator Åndalsnes

Sporfornyelse Åndalsnes stasjon

Rørosbanen

Sporfornyelse - samtidig skinne- og svillebytte

Svillebytte på sporveksel på Rustad og bakker Sør Koppang

Skogrydding

Fjell- og tunnelrensk

Gjerding

Rensk av stikkrenner

Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfte

Solørbanen

Sporfornyelse - samtidig skinne- og svillebytte

Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfter

Bytte mellomlegg og sideisolator

Gjerding

Skinnespyling

Nordlandsbanen

Skifte av ca 60 000 sviller, planlagt ferdig 2020

Fornyelse av dreneringsanlegg

Reparasjon av mindre feil på bruer

Skinnefornyelse

Tunnelsikring

Skogrydding og behandling av ettervekst

Sporvekselfornyelse på Hommelvik stasjon

Fornyelse av innvendig sikringsanlegg Trønderbanen

Fornyelse av utvending signal-/sikringsanlegg

Ombygging av innkoblingsfelt ved Hopstad planovergang

Fornyelse av spor 3 på Heimdal

Revisjon av sporvekseldrivmaskiner og sporfeltreleer Trønderbanen

Ofotbanen

Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger

Fornyelse av snøoverbygg

Gjenoppbygging av «Tjuvoverbygget» etter brann i 2018

Fornyelsestiltak på signalsystemer

Rensk av stikkrenner

Grøfterensk - linjegrøfter og terrenggrøfter

Fjell- og rassikring

Øvrige tiltak

Landsdekkende maskinelt sporvedlikehold bl.a. gjennomgående sporjustering, sporvekseljustering, ballastrensing, ballastsupplering, ballastprofilering, skinnesliping, og skinnesmøring

Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS

Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg

Fornyelsestiltak av energiforsyningsanlegg

Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigninsgforhold, parkering mv

I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger