Her kan du se Byggenæringens klimakonferanse i opptak

Tirsdag 23. november ble Byggenæringens klimakonferanse arrangert for første gang. Arrangementet fant sted i Oslo Rådhus, og du kan nå se hele konferansen i opptak her.

På konferansen ønsket man å gi deltakerne oversikt over viktige klimanyheter for næringen, få praktiske råd og ikke minst lære av hverandre.

Se enkeltinnslagene her

Det er EBAO og Oslo kommune som står bak konferansen sammen med EBA, Norsk Eiendom, BNL, Viken fylkeskommune, RØR Norge, Byggevareindustrien, Treindustrien og Oslobygg KF. EBAO er hovedarrangør, mens Grønn Byggallianse har ansvar for faglig tilrettelegging.

Målet er at Byggenæringens klimakonferanse skal være en arena for praktikerne blant bestillere og leverandører, uansett hvilket ledd i verdikjeden de tilhører. Dette har man også prioritert når programmet er satt opp. Hen vil arrangøren gi oversikt over konkrete, nye rammebetingelser som påvirker hverdagen, før man deretter presenterer verktøy for å møte disse og til sist gjennom å vise en rekke praktiske eksempler på hvordan man kan redusere CO2-utslipp,

På en festmiddag i etterkant av den faglige konferansen ble også Byggenæringens klimapris 2021 delt ut.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.