<p>Prosjektingeniør Matz Didrik Nilsen (fra venstre), anleggsleder Christina Mandt, prosjektingeniør Runa Løvseth og prosjektleder Håvard Henriksen er alle med på årets team i byggenæringen.</p>Kompetansesjef Thomas Norland i EBA var med i juryen som kåret Årets team 2018.Prosjektingeniør Runa Løvseth og tømrer Sverre Borgan jobber sammen på årets team.Elias Gunneng er en av seks lærlinger på prosjektet.Kjell Kristiansen (til venstre) og Paul Ronny Øygard er begge med på årets team.

Her jobber byggenæringens beste team

Vinnerne av EBA-prisen Årets team 2018 fokuserer på trivsel og trygghet, og prosjektlederen sier han ikke vil gi slipp på kollegene.

BetonmastHæhres team på prosjektet Nybyen Økern i Oslo ble kåret til Årets team da Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) delte ut prisen under Entreprenørdagen i Trondheim 31. mai i år. I juryens begrunnelse ble teamet priset for å ha gjort en ekstraordinær innsats med bakgrunn i konkurransens kriterier:

«Prosjektet har hatt null skader med fravær, har levert innenfor budsjett, har 80 prosent kildesortering på byggeplass og har en meget fornøyd byggherre som ønsker å fortsette samarbeidet. Vinneren har spesielt utmerket seg ved å gjennomføre en rekke teambyggende tiltak som har bidratt til godt arbeidsmiljø og god prosjektgjennomføring. Ved å involvere alle i prosjektet, får man et høyt presterende team - heve fokus på helhet og systematikk», skriver juryen.

Det lille ekstra

Jurymedlem Thomas Norland i EBA sier til Byggeindustrien at teamet på Nybyen Økern utmerket seg på alle kriterier.

– Først og fremst var det team-følelsen og at man her har gjort det lille ekstra. Vi var fire stykker i juryen, og vi hadde alle følelsen av hvem det var som kom til å vinne da vi satte oss ned med kandidatene, sier han.

Prosjektingeniørene Runa Løvseth og Matz Didrik Nilsen tok imot prisen på vegne av teamet, og de forteller selv at det har vært et satsingsområde å bygge opp en god fellesskapsfølelse på prosjektet, mellom funksjonærene, BetonmastHæhre-håndverkerne og underentreprenører og innleid arbeidskraft.

Pusset opp

I tillegg til god kommunikasjon og solid HMS-arbeid gjennom den daglige driften av prosjektet, har funksjonærene blant annet gjennomført et eget overraskelsesprosjekt inne i prosjektet da de egenhendig pusset opp arbeidernes brakker.

– Vi gjør ting litt utenom det vanlige her. Men det er viktig å understreke at teamet er mer enn funksjonærene. Alle er en del av det, sier Løvseth.

Dyktige håndverkere og stor grad av egne håndverkere trekkes frem som et viktig element i teamet. På den tiden Byggeindustrien besøker prosjektet er det også til sammen seks læringer på prosjektet.

En av de store suksessfaktorene så langt i prosjektet har vært den gode HMSen. I løpet av tre år og til sammen rundt 450.000 arbeidstimer har ikke prosjektet opplevd en eneste fraværsskade. De har også svært høy rapporteringsgrad av uønskede hendelser.

– Vi skal aldri si nei til HMS, og dette er noe vi bruker mye penger på. Guttene jobber trygt, og det er ingen gnisninger mellom dem og oss funksjonærer. Vi skal ikke ha en eneste ulykke – da er prosjektet ødelagt, sier prosjektleder Håvard Henriksen.

Motivasjon

Først og fremst tenker teammedlemmene at utmerkelsen er en god motivasjon for å fortsette å gjøre godt arbeid i resten av prosjektet. Prispengene på 25.000 kroner som gis til teamet, ønsker de å bruke på noe alle på prosjektet kan kose seg med.

– Vi tenker noe sosialt i arbeidstiden og en suvenir, kanskje en flaske med bilde av prosjektet eller noe. Det er mange på prosjektet, så det går nok litt over budsjett, humrer Runa Løvseth.

Nybyen Økern har et salgbart bruksareal på omtrent 33.500 kvadratmeter, og kontraktsummen med byggherre Selvaag Bolig er på rundt én milliard kroner inkludert merverdiavgift. Prosjektet består av seks bygg med 417 leiligheter, barnehage og legekontor. Ferdigstillelse er satt til sommeren 2019. Da vil både team og de fleste underentreprenørene bli med videre på neste prosjekt.

– Jeg har det som krav at jeg skal ha med meg teamet videre. Dette er mitt team og min familie, sier Håvard Henriksen.