Både Stavnebrua og resten av Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Foto: Ole Martin Wold
Både Stavnebrua og resten av Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Foto: Ole Martin Wold

Her er oversikten over Bane Nors satsing i Midt-Norge – skal bruke 12 milliarder

Bane Nor er nå i gang med å gi togtilbudet i Trøndelag et løft. Flere store prosjekter er på gang.

Bane Nor skal blant annet bygge en ny Trondheim Sentralstasjon, Trønder- og Meråkerbanen går fra dieseldrift til elektrifisering, og de bytter ut gamle signalsystem. Prislappen for hele den midtnorske jernbanesatsingen er på rundt 12 milliarder kroner.

– Vi jobber for at flere skal reise klimavennlig med tog og at en større del av godstrafikken skal gå på skinner. Utslippene må kuttes og vi må ta bedre vare på miljøet. Derfor må en større del av trafikken over fra vei til bane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, i en pressemelding.

– Det flotte med satsingen på tog er at den er bærekraftig, samtidig som den bidrar til å styrke regional satsing i Midt-Norge gjennom utvikling av byene og tettstedene. Det er en effekt av et bedre, mer pålitelig og raskere togtilbud, legger konsernsjefen til.

Det ble nylig klart at Trondheim, sammen med Oslo og Stavanger, er valgt ut blant 100 europeiske byer til å delta i EUs program for grønn omstilling. Omtrent hver tredje søker fikk nei, men Trondheim passerte nåløyet og deltar i prosjektet «100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030».

I den sammenheng er utviklingen av Trondheim Sentralstasjon viktig.

– Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane Nor Eiendom.

Her er listen over prosjekter i Midt-Norge:
* Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen: 2,1 milliarder kroner
* ERTMS Trønderbanen: 1,3 milliarder kroner
* Trondheim Sentralstasjon: 2,5 milliarder kroner (grovt estimat)
* Kapasitetsøkende tiltak Midt-Norge: 2,8 milliarder kroner (foreløpige tall)
* Støren verksted: 660 millioner kroner
* Togparkering Steinkjer og Støren: 450 millioner kroner
* Meråkerbanen: 220 millioner kroner
* Bimodale tog: 1,9 milliarder kroner (anskaffelse fra Norske tog)

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor og administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom på Marienborg i Trondheim. Foto: Dag Svinsås, Bane Nor
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor og administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom på Marienborg i Trondheim. Foto: Dag Svinsås, Bane Nor