Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen er fornøyd mener tiltakene som settes i gang for statlige eiendommer er fremtidsrettet, både med tanke på klima og digitalisering. Foto: Statsbygg

Her er en byggetopp som er fornøyd med regjeringens tiltakspakke

Mens store deler av byggenæringen mener det kommer for lite for dempe en varslet krise i byggenæringen, er Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen fornøyd med at regjeringen vil bruke 253,8 millioner på vedlikehold av statens eiendommer.

– Jeg er veldig fornøyd med de tiltakene som regjeringen kommer med i tiltakspakken. Vi synes det er positivt at de prioriterer et grønt ENØK-fond, at nødvendig vedlikehold løftes opp og at det kommer penger til digitalisering. Det gjør at vi kan fortsette med en fremtidsrettet utvikling av byggenæringen, sier Harald Nikolaisen til Byggeindustrien.

– Hva betyr pakken i praksis?

– Dette er en satsing som gjør at vi kan skru opp tempoet ytterligere på både klimasatsing og digitalisering, og vi kan sette i gang med nødvendig vedlikehold raskt gjennom de rammeavtalene vi har. Det gjør at vi kan skape aktivitet i de lokale markedene uten lange prosesser. Det er bra for å få gjort nødvendig vedlikehold, sier Nikolaisen.

– Store deler av byggenæringen er ikke like fornøyd som deg?

– Nei, men det blir en litt annen politisk diskusjon. Når vi er positive, så er det fordi de tiltakene vi har foreslått og de tiltakene som legges frem fra regjeringen, treffer godt på drift og vedlikehold. Det er bra for oss, og det er bra for leverandørmarkedet. Vi har spilt inn fremtidsrettede tiltak som vi tror vil komme raskt i produksjon og treffe bredt i hele landet, sier Harald V. Nikolaisen.

– Men om det er tilstrekkelig for hele næringen og kommunene som sådan, det er et annet spørsmål. Men det er jo heller ikke spørsmål som vi i Statsbygg har med oss i våre innspill, legger han til.

Leder i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, er en av røstene som er mindre positive enn Statsbygg-sjefen.

– Regjeringen må bidra til å stimulere etterspørselen for å unngå en varslet krise i byggenæringen. Forslag om fire milliarder kroner til vedlikehold og bygg - herav 2,5 milliarder til nye prosjekter i kommunene, vil ikke sikre sysselsettingen i byggenæringen, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Heller ikke Rådgivende Ingeniørers Forening eller Boligprodusentenes Forening er fornøyd.

‒ Næringen blir nok en gang behandlet av regjeringen som Norges største ikke-næring, selv om bygg, anlegg og eiendom står for 25 prosent av sysselsettingen i Norge, sier fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi, mens administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mener regjeringen har glemt boligbygging.