Illustrasjonsfoto

Stangeland Maskin lavest på stor kollektivfeltkontrakt

Rogaland Fylkeskommune er byggherre for bygging av nytt kollektivfelt langs fylkesvei 44 mellom Diagonalen og Gauselstasjon i Stavanger kommune. Ved anbudsåpningen hadde Stangeland Maskin lavest pris på cirka 277 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

- Det er en gledens dag. Det var viktig for oss å befeste vår posisjon som ledende, og det gir godt med arbeid i tiden fremover. Kontrakten er den største som er utlyst i Rogaland hittil i 2020, sier daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin i en pressemelding.

Prosjektet har oppstart august 2020 og skal ferdigstilles innen 31. mars 2023.

Det skal bygges 1.300 meter fylkesvei, 400 meter kommunalvei og 300 meter privatvei. Det skal legges to kulverter på til sammen 65 meter. I tillegg kommer murer, spunt og VA.

Prosjektutviklere Einar Joa og Glenn Time har jobbet daglig med tilbudet i fire uker.

- Vi har solid erfaring internt som gjør at vi sammen finner gode løsninger. Løsningene er nemlig nøkkelordet for å treffe med prisen i et stramt marked, sier Time.

Prosjektet gir arbeid til mellom 10-20 ansatte i hele byggeperioden, i tillegg til alt som tildeles av underentreprenørkontrakter.

- Det blir mange kortreiste leveranser innen betong- asfalt og fundamenteringsfagene. Alt av underleverandører blir lokale. Disse kontraktene tildeles av prosjektet før sommeren, sier Joa.