BYGGER UT. Luster kommune bygger ekstra lokaler som skal leies ut til hjørnesteinsbedriften Avery Dennison NTP. Illustrasjon: Hafslo Bygg Service
BYGGER UT. Luster kommune bygger ekstra lokaler som skal leies ut til hjørnesteinsbedriften Avery Dennison NTP. Illustrasjon: Hafslo Bygg Service

Her bygger kommunen nytt kontor for hjørnesteinsbedriften

Da bygdas største private arbeidsgiver trengte større plass, tok kommunen på seg rollen som utbygger og utleier.