Diakonhjemmet har valgt HENT som samspillsentreprenør for utviklingen av ny campus for NLA Høgskolen i området Diakonhjemmet hage. Illustrasjon: Metropolis/Diakonhjemmet.

HENT vant kontrakt for campusutvikling i Oslo

Diakonhjemmet har valgt HENT som samspillsentreprenør for utviklingen av ny campus for NLA Høgskolen i området Diakonhjemmet hage i Oslo.

Det skriver Diakonhjemmet i en pressemelding torsdag.

HENT har satt sammen et samspillsteam som foruten HENT består av WSP Norge og Henning Larsen Architects.

Diakonhjemmet hage er et omtrent 45 mål stort område på Steinerud i Oslo, der Campus for NLA inngår i planene for området som campus for utdanning, innovasjonsområde for helse og omsorg, skriver Diakonhjemmet i meldingen.

Prosjektet som nå settes i gang, tar for seg to av delfeltene i reguleringsplanen. Oppdraget går ut på å utarbeide et skisse- og forprosjekt for en ny campus for NLA Høgskolen.

– Syv entreprenører var med i konkurransen, og vi fikk inn veldig mange gode besvarelser. Til slutt gikk vi for ovennevnte samspillsteam. Vi ser fram til å samarbeide med disse kreative, flinke miljøene, sier Runar Nygård, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft ved Diakonhjemmet.

– For å oppnå helhetlige idékonsept skal vi arbeide med ideer for hver del av ovennevnte to delfelt samtidig som vi ser på designutviklingen av Høgskolen. På denne måten vil vi avdekke sammenhenger, risiko og ikke minst hvilke gode muligheter som finnes. Vi ønsker å skape et godt, funksjonelt, levende og inkluderende område som så mange som mulig har glede av i lang tid fremover, kommenterer Hans Magnus Haug, prosjektsjef i HENT, i en egen pressemelding fra entreprenøren.

Diakonhjemmet hage er et pilotprosjekt i BREEAM Communities, et verktøy for bærekraftig områdeutvikling, og utbyggerne har ambisjoner om høyeste klassifiseringsnivå.

I teamet er HENT samspillsentreprenør med prosjekt- og prosjekteringsledelse, Henning Larsen er arkitekt og landskapsarkitekt mens WSP Norge skal stå for et tverrfaglig prosjekteringsteam, inkludert BREEAM, skolepedagog og rådgiver for IT og digital læring.

Prosjektet har oppstart i begynnelsen av desember, og samspillsfasen vil vare fram til mai 2021, heter det i pressemeldingen fra Diakonhjemmet.