Tidligere foreslått alternativ for storsykehus i Oslo hvor det er delt løsning mellom Rikshospitalet/Gaustad og Ullevål Sør. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Helse Sørøst åpner for å bygge Oslos nye sykehus på Ullevål i stedet for på Gaustad

Nå kan det bli omkamp om hvor Oslos fremtidige sykehus skal ligge. I innstillingen til styret anbefaler Helse Sørøst å se på Ullevål som alternativ til Gaustad.

Helse sørøst anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Samtidig ber man om at Ullevål belyses som alternativ til Gaustad innenfor «vedtatt målbilde», heter det i en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.

Det går fram av utkastet til vedtak, som skal behandles på styremøte 31. januar.

Styret i Helse sørøst vedtok i juni 2016 å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad og og lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) 24. juni samme år.

Gigantsykehus

Ved Rikshospitalet på Gaustad er planen at det skal bygges ut 87.000 kvadratmeter. Alt av kreftvirksomhet samles på dagens Radiumhospital, og det tidligere nedleggingstruede Aker skal bli akuttsykehus for Groruddalen.

Prislappen er beregnet til totalt 40 milliarder kroner, inkludert utbygging på Radiumhospitalet, ifølge den økonomiske langtidsplanen til Oslo universitetssykehus fra i vår, skrev Aftenposten i september i fjor.

I forslaget til vedtak ber Helse Sørøst om at Oslo universitetssykehus (OUS) ytterligere «belyser planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart av forprosjekt».

Oslo universitetssykehus skal spesielt se på løsninger for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft.

Ikke det de tillitsvalgte har bedt om

Flere har argumentert for at Aker sykehus bør bli et lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen, ikke bare tre av dem slik det har vært planlagt til nå. Administrerende direktør anbefaler at det legges til rette for dette og at fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus avgjøres sammen med Oslo kommune.

Asmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, sier til Aftenposten at han mener forslaget til vedtak ikke samsvarer med det de tillitsvalgte har bedt om.

– Det «å belyse» er ikke det samme som det vi har bedt om, som er en likeverdig konseptfaseutredning av Ullevål, sier han.