Nye Aker Sykehus. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture/AART architects

Nye Oslo-sykehus sprekker med 9,4 milliarder

De nye sykehusene på Aker og Gaustad i Oslo blir nær ti milliarder kroner dyrere enn hva helsebyråkratene trodde for bare et halvt år siden.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider.

Nå varsler Oslo universitetssykehus innsparinger ved dagens sykehus for å finansiere en samlet prislapp på 32,5 milliarder kroner for første byggetrinn ved de to sykehusene.

Kostnadssprekken for de to sykehusene går fram av den økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetssykehus (OUS) og er basert på tall fra Helse Sør-Øst, heter det i artikkelen fra NRK.

«Endrede investeringskalkyler ble mottatt 30.10.2018 og gir et økt investeringsnivå på 9,4 mrd. kroner i forhold til de foreløpige anslagene som var lagt til grunn for siste rullering av ØLP, dvs. økonomisk langtidsplan 2019-2022(38) fra april/mai i år», skriver Oslo universitetssykehus i langtidsplanen.

Årsakene til at Gaustad og Aker blir så mye dyrere er flere, heter det i NRK-artikkelen:

  • Nye retningslinjer sier at nye sykehus skal planlegges med mindre utnyttelse av sengekapasiteten, altså flere tomme senger, enn tidligere.
  • Oslos befolkning i 2035 skal legges til grunn for dimensjoneringen, og ikke i 2030, som planlagt til nå.
  • Begge disse forholdene gjør at det må bygges større sykehus i første byggetrinn.
  • Tomtekjøp for 1,7 milliarder kroner på Aker er lagt inn.
  • Større investeringer og noe lengre byggeperiode gir også økte byggelånsrenter.

Viseadministrerende direktør Morten Reymert i OUS sier at de skal greie å bære investeringene økonomisk, blant annet fordi nye sykehus er mer effektive enn gamle. Men for å skaffe penger til å bygge nytt, må OUS også sette av mer penger fra driften av dagens sykehus, hvilket betyr ti år med innsparinger, ifølge den økonomiske langtidsplanen.

De nye kostnadsanslagene for første byggetrinn på Aker er på 17 milliarder kroner, for Gaustad 15,5 milliarder. Første byggetrinn ved de to sykehusene skal stå ferdig i 2030. Prisen på andre byggetrinn er beregnet til 13,1 milliarder kroner, heter det i artikkelen på nrk.no.