Her er sykehuset på Lillehammer fotografert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Her er sykehuset på Lillehammer fotografert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Helse sør-øst sier ja til det nye og omdiskuterte Mjøssykehuset i Moelv

Styret i Helse sør-øst har bestemt at det nye Mjøssykehuset i Moelv skal bygges.

Torsdag har styret i Helse sør-øst vedtatt den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Nå er resultatet klart.

Styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset Innlandet hadde på forhånd anbefalt å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Gruppa mener at dette alternativet i større grad samler og styrker fagmiljøene.

– Etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle delutredninger anbefaler et klart flertall i styringsgruppa å gjennomføre bygging av Mjøssykehuset, har leder Terje Rootwelt sagt tidligere.

Det andre alternativet, som ikke ble valgt, var det såkalte null pluss-alternativet. Det vil si at man hadde beholdt de nåværende sykehusene, men fått et nytt sykehus i Hamar. Dette alternativet hadde også betydd en endring i fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum.

Seks av de ti styremedlemmene stemte for at hovedsykehuset skulle bygges i Moelv. Diskusjonen om hvor sykehuset i Innlandet skal ligge, har pågått i mange år. Onsdag kveld gikk flere tusen i fakkeltog for å bevare sykehus i Hamar, som ligger tre mil fra Moelv.

Under styremøte torsdag ble det foreslått å utsette avgjørelsen om hvor sykehuset skulle ligge. Forslaget falt imidlertid med kun tre stemmer.