Dette er det ene alternativet Nye Veier ønkser å utrede. Alternativet innbærer at Mjøsbrua blir plassert noe lenger sør enn opprinnelig planlagt. Med dette alternatvet kan Mjøsbru bli 550 meter kortere enn den som ligger inne i kommunedelplanen.

Dette er det ene alternativet Nye Veier ønkser å utrede. Alternativet innbærer at Mjøsbrua blir plassert noe lenger sør enn opprinnelig planlagt. Med dette alternatvet kan Mjøsbru bli 550 meter kortere enn den som ligger inne i kommunedelplanen.

Kart: Nye Veier

Nye Veier vil endre Mjøsbru-plassering - kan bli 550 meter kortere

Nye Veiers anbefalinger for ny E6 mellom Moelv og Roterud innbærer at Mjøsbrua kan bli 550 meter kortere og 12,5 meter smalere enn det som ligger inne i vedtatt kommunedelplan.