Slik kan det nye sykehuset bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst.

Slik kan det nye sykehuset bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst ga klarsignal for milliardutbygging i Bærum

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga onsdag grønt lys for gjennomføringen av bygging av Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum.

Administrerende direktør Terje Rootwelt er svært glad for at gamle og utslitte lokaler på Dikemark nå endelig kan erstattes av nye.

- Til tross for flere oppgraderinger over år har ansatte og pasienter altfor lenge levd under svært lite tilfredsstillende forhold på Dikemark. Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum vil gi et betydelig forbedret behandlingstilbud for pasientene og deres pårørende, samtidig som det gir bedre arbeidsforhold for de ansatte, sier Rootwelt i en pressemelding.

Bygget skal stå ferdig i 2026. Virksomheten som planlegges flyttet til Bærum, er i dag spredt på fem ulike bygg på Gaustad og Dikemark sykehusområde: Regional sikkerhetsavdeling (RSA), regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og psykisk utviklingshemming og autisme (PUA).

Nybygget i Bærum er kostnadsberegnet til 1.976 millioner kroner (prisnivå januar 2023).

- Selv om den foreslåtte styringsrammen overskrider den tidligere vedtatte rammen med om lag 161 millioner kroner, er det viktig å merke seg at dette er et resultat av de generelle utfordringene mange prosjekter i Helse Sør-Øst RHFs portefølje har møtt. Økte kostnader skyldes også kostnader knyttet til flytting av gartneri tilhørende Ila fengsel og parkering. Prosjektet har fremdeles økonomisk bæreevne, understreker Rootwelt i meldingen.