Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en av de nye fengselscellene før den offisielle åpningen av Ila fengsel i Bærum tirsdag. Ila fengsel har vært stengt i nesten to år på grunn av omfattende rehabilitering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBJustisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en av de nye fengselscellene før den offisielle åpningen av Ila fengsel i Bærum tirsdag. Ila fengsel har vært stengt i nesten to år på grunn av omfattende rehabilitering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBIla fengsel har vært stengt i nesten to år på grunn av omfattende rehabilitering. Bildet av en celle i det nybygde Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) som skal huse noen av de mest krevende innsatte. Interiøret i cellen er laget av innsatte ved Ringerike fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBBildet er fra et av oppholdsrommene i den nybygde Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) i Ila fengsel som skal huse noen av de mest krevende innsatte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBJustisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på den offisielle åpningen av Ila fengsel. Ila fengsel har vært stengt i nesten to år på grunn av omfattende rehabilitering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBJustisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i samtale med Geir Stavran, enhetsleder for helsearbeiderne på den nye NFFA-enheten, og Gaby Groff-Jensen på den offisielle åpningen av Ila fengsel på Eiksmarka i Bærum tirsdag. Ila fengsel har vært stengt i to år på grunn av 
omfattende rehabilitering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBJustisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på den offisielle åpningen av Ila fengsel som har vært stengt i nesten to år på grunn av omfattende rehabilitering.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mehl åpnet ny sikkerhetsavdeling i Ila fengsel

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var stolt over å kunne åpne landets første sikkerhetsavdeling for særlig syke fanger ved Ila fengsel tirsdag.

Tirsdag åpnet justisministeren den aller første avdelingen i landet for denne spesielle gruppen av innsatte. I et eget nybygg innenfor murene på Ila fengsel i Bærum er det etablert seks soningsplasser for innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

– Jeg kjenner jeg blir ordentlig berørt når jeg ser dette, og jeg er overbevist om at dette vil kunne utgjøre en forskjell for dem som skal være på denne avdelingen, men også for Kriminalomsorgen i Norge og kanskje også i verden, sa Mehl da hun talte til de inviterte fra Kriminalomsorgen, helsevesenet og noen av de innsatte i fengselet.

Avdelingen, som er gitt navnet Nasjonal forsterket fellesskapsenhet (NFFA), ledes av både psykiatriske helsearbeidere og fengselsbetjenter. De har som mål å få de innsatte friskere og få dem over på vanlig soning, eventuelt å få en avklaring om vedkommende er så syk at han må overføres til sykehus.

Under åpningen tirsdag sa Mehl at hun håpet man etter hvert også kan få et tilsvarende tilbud for kvinnelige straffedømte. Årlig skjer det selvmord i norske fengsler, og nylig vedtok regjeringen å gjøre om Skien fengsel til et rent kvinnefengsel.

– Antallet kvinner i norske fengsler er mye lavere enn antall menn, men mange av dem som soner straff, sliter på samme måte. Vi må se på om vi kan få en enhet som NFFA også for kvinner, sier Mehl til NTB.

Hjelp til å løse livet

– Den norske måten å tenke kriminalomsorg på er noe jeg tenker er spesiell i verdenssammenheng. Du skal ikke reise langt ut av Norge før det er ganske andre forhold i fengslene, sier Mehl til NTB.

– For oss må straffen ha et innhold som gjør at de som må sone, kan få noen verktøy til å løse livet på en litt bedre på den andre siden. Det er en styrke for den enkelte, men det er aller mest et samfunnsvern, sier Mehl videre.

Særlig syke innsatte i norske fengsler har i årevis vært en stor utfordring og et problem for kriminalomsorgen. Innsatte som er straffedømt som tilregnelige til fengsels- eller forvaringsstraffer kan likevel ha betydelige psykiske lidelser selv om de ikke er så syke at de er dømt utilregnelige. Dersom de ikke har fungert i fellesskap med andre fanger, er disse ofte blitt plassert i isolasjonsceller i lang tid, selv om man vet at dette vil gjøre den straffedømte sykere.

Isolert i kjelleren

I Ila fengsel, Norges største med særlig mange forvaringsdømte, ble de vanskeligste og sykeste innsatte i årevis plassert på G-avdelingen, isolatavdelingen i kjelleren hvor de fikk minimal kontakt med andre. Mange ble sittende over svært lang tid fordi de enten var en trussel for seg selv eller andre innsatte og ansatte i fengselet.

– Avdeling G var aldri laget for fellesskap. Det er en utelukkelsesavdeling, forteller fengselsleder Tonje Sandal til NTB.

– Du kan være veldig syk og trenge behandling selv om du er bedømt som tilregnelig, sier hun

Høyt under taket

I forbindelse med at Statsbygg skulle pusse opp hele Ila fengsel og alle de innsatte midlertidig skulle plasseres et annet sted, er den nye avdelingen bygget opp i bakkant av tomten. Med god høyde under taket, store vinduer, utsikt til natur og et interiør i treverk og duse farger skal utagerende eller svært sårbare innsatte finne roen og få hjelp til å omgås andre på en trygg og tilpasset måte. De seks cellene er bygget slik at de er enklere å spyle rene, og de er bedre egnet til å opprettholde en åpen menneskelig kontakt med den innsatte.

Det er lagt opp til at 15 fengselsbetjenter og 8 psykiatriske pleiere fra sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus skal jobbe i turnus med de til enhver tid seks innsatte.