Heller skattelette enn krisepakke

Carl Otto Løvenskiold tror ikke på noen rask effekt av krisepakke gjennom offentlig sektor. Nå trengs skattelette for å holde sysselsettingen oppe.

- For regjeringen dreier det seg alene om å styrke økonomien gjennom å pumpe midler inn i offentlig sektor. Ett av målene med dette er å få til sysselsetting i bygg og anlegg. Jeg er svært skeptisk til at dette vil gi noen nevneverdig effekt hvis målet er å holde sysselsettingen oppe, sier Carl Otto Løvenskiold som er konsernsjef i Løvenskiold Vækerø som blant annet står bak Maxbo-kjeden.

- Dessuten vil det ta altfor lang tid før det skjer noe, og i den store sammenhengen dreier det seg om relativt små penger, fremholder Løvenskiold som også bekler vervet som president i HSH (Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon).

Løvenskiold foreslår at det nå etter krisepakke og bankpakke nå må gis skattelette både til næringslivet og til forbrukerne.

- Dette vil frigjøre kjøpekraft og dessuten bidra psykologisk ved at troen på fremtiden blir bedre, sier Løvenskiold.

Han påpeker at det så langt ikke er kommet noen tiltak fra det offentlige som gjør det lettere å være arbeidsgiver. Derfor foreslår han tiltak for å redusere arbeidsgiveravgiften.

- Det vil gi en umiddelbareffekt, sier Løvenskiold og fortsetter:

- Næringslivet står for vesentlig del av sysselsettingen, og absolutt alle næringslivsledere jeg snakker med om dagen er bare opptatt av å kutte kostnader og nedbemanne. Denne spiralen må vi komme ut av, avslutter han.

Du kan lese mer om Løvenskiold skattekuttfremstøt i Byggeindustrien nr. 5 som kommer ut først i april.