Heis-skandalen slutt?

Endelig kom forslaget til tvungen lønnsnemnd i heiskonflikten - og en meningsløs streik er dermed over. Vi synes lite om at pressgrupper i fem måneder har gjort livet nærmest uutholdelig for mange mennesker som er helt avhengig av heis for å komme seg ut og inn av egen bolig eller til og fra jobb.Mange friske mennesker har fått ufrivillig trim for en periode. Dem er det ikke synd i, men det er synd i uføre mennesker som har problemer med å gå opp eller ned en trapp. Mange av dem har opplevet disse fem månedene som et fengselsopphold.

Det at pressgrupper bruker streikevåpenet for å løse prinsipielle stridsspørsmål kan aldri føre til noe godt. Vi vet at store grupperinger også innad i fagbevegelsen stilte spørsmål til denne streiken. Nå er det å håpe at vi igjen kan får normale tilstander. Vi håper også at mange av de heisene som står blir ordnet - og da er det viktig at man prioriterer gamle, syke og uføre mennesker. Byggebransjen er også urettmessig hardt rammet av konflikten ved at mange byggeprosjekter ikke er blitt ferdigstilt i forhold til kontrakt. La oss håpe at det blir lenge til at en tilsvarende streik oppstår.