Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hareide varsler kutt i revidert transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Flere store samferdselsprosjekter kan dermed bli kuttet.

Det er ikke avgjort hvilke prosjekter som skal vrakes fra den nasjonale planen for utbygging av veier, jernbane, flyplasser og havner. Prosjektene kan også bli satt på vent, skriver Aftenposten.

Ifølge avisen ligger utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og Skien, dobbeltsporet jernbane sør for Moss, Nord-Norgebanen mellom Bodø og Tromsø og flere prosjekter på ferjefri E39 på Vestlandet dårlig an.

– Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag, sier Hareide.

Stortinget bestemte seg i 2017 for å bruke 1.000 milliarder kroner mellom 2018 og 2029.

– Ingen kan si at ikke planen er ambisiøs. Men om vi har kunnet tro på den, er jeg mer usikker på. Ut fra prisanslagene manglet vi 130 milliarder kroner allerede da Stortinget gikk inn for planen, sier samferdselsministeren.

Hareide mener særlig veiprosjekter har est ut etter at de er innlemmet i NTP. Nå legger han opp til en slankekonkurranse mellom prosjektene: kostnadene skal kuttes, nytteverdien skal opp og kostnadsoverslag skal være troverdig.

Den reviderte transportplanen legges fram til våren, og Stortinget skal behandle den før sommeren 2021.