Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Hareide tok første spadetak på nytt dobbeltspor Nykirke Barkåker

Fredag 31. januar markerte Bane NOR oppstarten av anleggsarbeidene på InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) tok første spadetak på prosjektet.

– Dette er mitt første reelle oppdrag som samferdselsminister, og det er ikke fordi det kun er Nykirke, og Krf tenkte at her må vi være, uttalte Hareide ifølge en pressemelding fra Bane NOR.

Statsråden var fornøyd med at det første oppdraget var jernbaneprosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. At regjeringen tidligere på dagen hadde mottatt rapporten Klimakur 2030, bidro også til at Hareide var glad for å ha dette som sitt første oppdrag.

– Den største utfordringen kloden står overfor nå, er den klimatrusselen vi ser. Vi er nødt til å ta grep. Og jernbane er jo ett av beste grepene vi kan ta, og ikke minst jernbane i nærheten av de store byene, sa Hareide.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny stasjon på Skoppum.

Det var konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, som innledningsvis ønsket statsråden og de andre innbudte gjestene fra både kommune, fylkeskommune, direktorat, entreprenørene, presse og ansatte.

– Vi har tidligere bygget Barkåker-Tønsberg, vi har bygget Holm-Nykirke som sto ferdig i 2016, og det er faktisk først nå med dette prosjektet, at vi får full effekt av det, sa Frimannslund.

Det nye dobbeltsporet skal bygges av de italienske entreprenørene Salini Impregilo og Impresa Pizzarotti gjennom samarbeidsselskapet Sa.Pi. NOR