Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. I kommunen stilles det spørsmål om hvilke konsekvenser de forurensede massene vil ha å si for en fremtidig utbygging i området. Foto: Frode Aga
Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. I kommunen stilles det spørsmål om hvilke konsekvenser de forurensede massene vil ha å si for en fremtidig utbygging i området. Foto: Frode Aga

Har planer for 10.000 boliger – forurensede TBM-masser har fått kommunen til å stille spørsmål om byggegrunnen

Oslo kommune stiller spørsmål om hvilke konsekvenser forurensede TBM-masser har for Åsland-området. De krever at området, der det er planer for en helt ny bydel, er like godt egnet som byggegrunn som før deponeringen av tre millioner kubikkmeter tunnelmasse fra Follobanen.