Har jobbet 50 år i Dr.techn. Olav Olsen

Ole Kristian Hallingstad startet i Dr.techn. Olav Olsen AS i 1972 som nyutdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU).

Ole Kristian Hallingstad har jobbet 50 år i Dr.techn. Olav Olsen. Foto: Dr.techn. Olav Olsen
Ole Kristian Hallingstad har jobbet 50 år i Dr.techn. Olav Olsen. Foto: Dr.techn. Olav Olsen

I starten jobbet han som prosjektingeniør, og steg senere i gradene til prosjekteringsleder, prosjektleder, rådgiver, faglig leder og var i perioden 1989 til 1996 selskapets daglig leder/administrerende direktør. Han har gjennom fem tiår ledet og deltatt i store utbyggingsprosjekter både offshore, på land og i strandsonen.

Han var blant annet involvert i de første betongplattformene Condeepene Beryl A og Brent B og D, og senere Statfjord A, B og C og Gullfaks C. Han var også involvert i utbyggingen av Slepiner, Draugen, Troll A og Heidrun.

– Han har dermed bidratt sterkt til utviklingen av Norge og til oljefondet. I tillegg har vi hatt glede av ham som seniorrådgiver i mange store landbaserte prosjekter, sier administrerende direktør Olav Weider i Dr.techn. Olav Olsen.

– Gjennom sitt arbeid med planlegging, kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølging og HMS-arbeid har han bidratt med viktig kunnskap innen regelverk, kvalitetssikring, statikk, dimensjonering, krav til og utarbeidelse av prosjektdokumentasjon og tegninger, Han har jobbet innenfor de fleste av våre forretningsområder med hovedvekt på store konstruksjoner, skriver selskapet på sine nettsider.

De siste årene har Hallingstad jobbet som spesialrådgiver jobbet med en rekke større samferdselsoppdrag innenfor energisektor, jernbane og lufttransport. Han har ikke helt gitt seg ennå, og er fortsatt yrkesaktiv, men nå som timelønnsansatt i selskapet.

En ung Hallingstad på byggeplass med kollegaer fra Olav Olsen i 1974. Bakerst med blå hjelm. Foto: Dr.techn. Olav Olsen
En ung Hallingstad på byggeplass med kollegaer fra Olav Olsen i 1974. Bakerst med blå hjelm. Foto: Dr.techn. Olav Olsen