Den nye Nerlandsøybrua blir i underkant av 600 meter lang og skal bygges noen hundre meter øst for eksisterende bru.
Den nye Nerlandsøybrua blir i underkant av 600 meter lang og skal bygges noen hundre meter øst for eksisterende bru.Illustrasjon: Rambøll

Har godkjent kontrakt og ny kostnadsramme for Nerlandsøybrua

Møre og Romsdal fylkeskommune kan nå skrive kontrakt med arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad og Metrostav Norge for byggingen av Nerlandsøybrua.

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser i en pressemelding at fylkestinget har vedtatt ny kostnadsramme på 826 millioner 2022-kroner for prosjektet. Styringsrammen er 18 prosent høyere enn byggherreoverslaget.

Ifølge saksframlegget til fylkeskommunedirektøren er hovedårsaken til kostnadsøkningen at prisene for stål og betong har økt vesentlig mer enn den generelle prisindeksen for veianlegg i alt.

I kontrakten er fristen for ferdigstillelse av den nye Nerlandsøybrua satt til 1. mars 2025.

Fylkestinget vedtok i samme sak at det ved fremtidige kontrakter blir en tettere dialog med markedet. Blant annet ønsker de å bruke samspill for å dempe den kraftige prisøkningen i prosjektene, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.