Byggingen av en rundt 700 meter lang bru over Esefjorden ved Balestrand, vil fjerne et rasutsatt område på fylkesvei 55. Vestland fylkeskommune ønsker en brukonstruksjon som ikke skal konkurrere med fjordlandskapet, men de vil gi entreprenørene handlefrihet rundt valg av brukonsept.
Byggingen av en rundt 700 meter lang bru over Esefjorden ved Balestrand, vil fjerne et rasutsatt område på fylkesvei 55. Vestland fylkeskommune ønsker en brukonstruksjon som ikke skal konkurrere med fjordlandskapet, men de vil gi entreprenørene handlefrihet rundt valg av brukonsept.Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Nabofylker klare med hver sin storbru

Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommune skal begge ut i markedet med en brukonstruksjon på 600-700 meter i 2022, men de velger ulik kontraktsstrategi.