Har etablert Eiendomsbransjens kompetansesenter

Senter for eiendomsfag har etableret Eiendomsbransjens kompetansesenter.

- Dette skal bli et nasjonalt knutepunkt for utdanning og kompetanseheving innen eiendomsfagene, heter det i en melding fra kompetansesenteret.

Det nye senteret får tilhold i Anthon B. Nilsen-kvartalet, nærmere bestemt i 1. etasje i Øvre Vollgate 7 i Oslo.

- I nært samarbeid med medeier Norsk Eiendom vil senteret ta en tydelig og etterlengtet posisjon som det naturlige samlingspunktet for eiendomsfaglig kunnskapsformidling i privat, offentlig og frivillig sektor – med tette koblinger til akademia og fagmiljøer i inn- og utland, heter det i meldingen.

Offisiell åpning er 5. mars 2014, men senteret er operativt i undervisningssammenheng allerede fra medio januar.