Foto: ROM Eiendom

Har åpnet nedgang fra Akrobaten til plattform 2 på Oslo S

Akrobaten har vært operativ i tre år og det er anslagsvis 15.000 kontorarbeidsplasser som har glede av broen. Den nye adkomsten fra broen til plattformen på Oslo S består av en trapp og en heis, og kravene til universell utforming er ivaretatt.

Adkomsten til plattform 2, som betjener spor 3 og 4, bidrar til at de som arbeider i området får en betydelig kortere gangavstand fra kollektivknutepunktet.

– Jernbaneverket er fornøyd med at det nå blir en bedre tilgjengelighet til stasjonen, sier Sefrid L. Jakobsen, leder for Stasjoner i Jernbaneverket.

– Den nye nedgangen vil gjøre gangtiden til Oslo S kortere. Som eiendomsutvikler i området, er det viktig at kontorarbeidsplassene som vi utvikler har god forbindelse til Norges største kollektivknutepunkt, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i ROM Eiendom.