Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim,. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim,. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Har aldri målt svakere nyboligsalg enn i første halvår

Første halvår 2023 er det svakeste første halvåret Boligprodusentenes Forening noensinne har målt på salg og igangsetting av nye boliger.

– Nå bygges det altfor få boliger, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, i en pressemelding fra foreningen.

Det årlig gjennomsnittlige boligbehovet er, ifølge pressemeldingen, på 29.384 boenheter. I første halvår i 2023 er det solgt 6.945 boenheter og igangsatt 6.138 boenheter.

Kapasiteten i boligbransjen bygges nå ned, og det vil ta lang tid å bygge den opp igjen, advarer Boligprodusentene. Foreningen skriver at de nå er bekymret for fremtidig boligforsyning og den norske boligmodellen.

Juni-tallene viser fortsatt nedgang i boligsalget, og selv om man ser en liten oppgang i igangsetting, er likevel dette den nest svakeste igangsettingen Boligprodusentene har målt i juni måned, heter det i pressemeldingen.

Boligprodusentene anbefaler følgende tiltak for å unngå at boligkrisen blir langvarig:

  • Husbanken må ha tilstrekkelige rammer og få flere virkemidler, som deleie-modeller for å avlaste boligkjøperes egenkapitalkrav og risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter
  • Det må etableres et samarbeid mellom stat, kommune, Husbank og utbyggere for å bygge boliger for flyktninger, eldre og utleie
  • Det må føres en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen

Salget av nye boliger i juni 2023 er 20 prosent under salget juni 2022.

Solgte nye boliger i andre kvartal 2023 er 32 prosent under andre kvartal 2022. Salget fordelt på boligtyper i andre kvartal 2023 viser at eneboliger er 28 prosent under, småhus er elleve prosent under, og leiligheter er 41 prosent under samme periode i 2022.

Sviktende nyboligsalg

Rullerende salg og igangsetting de siste tolv månedene viser en kraftig nedtur. Illustrasjon: Boligprodusentene
Rullerende salg og igangsetting de siste tolv månedene viser en kraftig nedtur. Illustrasjon: Boligprodusentene

Solgte nye boliger første halvår 2023 er 6.945 boenheter, 39 prosent under første halvår 2022. Salget fordelt på boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 32 prosent under, småhus er 24 prosent under, og leiligheter er 46 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 1.865 eneboliger, 1 543 småhus og 3 536 leiligheter i første halvår 2023.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14.953 boenheter, 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3.953 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3.252 boenheter, som er 23 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7.748 boenheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Lav igangsetting

Igangsetting av nye boliger i juni 2023 er 14 prosent over juni 2022.

Igangsatte nye boliger i andre kvartal 2023 er 36 prosent under andre kvartal 2022. Igangsettingen fordelt på boligtype i andre kvartal 2023 viser at eneboliger er 21 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 45 prosent under samme periode i 2022.

Igangsatte nye boliger første halvår er 6.138 boenheter, 43 prosent under første halvår 2022. Igangsettingen fordelt på boligtype første halvår viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 42 prosent under og leiligheter er 52 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1.994 eneboliger, 1.179 småhus og 2 965 leiligheter første halvår 2023.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18.557 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5.002 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3.411 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 10.144 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode.