Arkitektstudent Benjamin Arleth Weilbauer med en av modellene i prosjektet «The Gardens of Hesthamar». Foto: Glass og Fasadeforeningen
Arkitektstudent Benjamin Arleth Weilbauer med en av modellene i prosjektet «The Gardens of Hesthamar». Foto: Glass og Fasadeforeningen

Han vant Glass & Fasades Glasspris 2023

Student Benjamin Arleth Weilbauer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble tildelt Glass & Fasades Glasspris 2023. Prisutdelingen fant sted på «AHO Awards 2023».

Glass & Fasades Glasspris er etablert av Glass og Fasadeforeningen (GF) samt foreningens tidsskrift «Glass & Fasade», og deles ut til studenter ved AHO. Det er lærere ved skolen som nominerer studentprosjekter til prisen. Foreningens representanter i juryen er redaktør Harald Aase og faglig leder Jonas van Zwieten Sivertsen.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Weilbauer har utnyttet glassets unike egenskaper for å designe et toalettbygg på rasteplassen Hesthamar i Hardanger. Studentprosjektet er en av de innsendte oppgavene i Statens vegvesens studentkonkurranse «Rast: Nasjonale turistveger 30 år.»

– Vi fikk lov til å delta og individuelt utvikle et forslag som bestod av en rasteplass, en parkeringsinfrastruktur og et servicebygg med toaletter. Jeg har skapt tre ulike hager på Hesthamar der tomten er en blanding av naturlandskap og kulturlandskap. En eplehage, en fjordhage, og en hage for avslapning og hvile der et nytt toalettbygg med vegger og tak av glass befinner seg, forteller Weilbauer i en pressemelding.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Kandidaten viser en nøye gjennomtenkt bruk av glass. Hvor glass som materiale brukes som konstruktiv bærende elementer, i et delikta samspill med stålvaier og stålbraketter som hjelper å ta opp krefter fra ytrepåkjenninger. Kandidaten har brukt glassets egenskaper til å skape et spennende lysforhold innvendig i byggverket, som vil påvirkes av årstidene, været og naturen rundt. Bruken av stålvaier kaste skygger som vil endre seg i takt med dagen, og skape et levende interiør. Byggverket er originalt, og visere et utstrakt og «nytenkende» bruk av materialet glass.»