Lars Jacob Hiim går fra partipolitikken til å bli ny administrerende direktør for Boligprodusentene.
Lars Jacob Hiim går fra partipolitikken til å bli ny administrerende direktør for Boligprodusentene.

Han har vært statssekretær i flere regjeringer – nå går Lars Jacob Hiim i lære hos Boligprodusentenes Forening

Lars Jacob Hiim er godt kjent i maktens korridorer. Nå vil han bruke erfaringer fra stortingssalen og regjeringskontorene i arbeid for Boligprodusentene.