I koronatiden var det mange stengte butikker rundt om i landet, som her i Karl Johans gate i Oslo. Nå frykter Virke at strømkrisen kan føre til at flere må stenge ned eller nedbemanne igjen. De etterlyser pandemitankegang fra regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I koronatiden var det mange stengte butikker rundt om i landet, som her i Karl Johans gate i Oslo. Nå frykter Virke at strømkrisen kan føre til at flere må stenge ned eller nedbemanne igjen. De etterlyser pandemitankegang fra regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Halvparten i Virke frykter de må nedbemanne: – Da er det kritisk

En av fire bedrifter i Virke sier de har nedbemannet på grunn av strømprisene, og like mange vurderer det. Viktig at regjeringen gjør noe, sier Virke-topp.

Virkes siste medlemsundersøkelse viser at bedriftene er bekymret for framtiden, særlig for strømprisen. Virke trekker fram det som en av de største risikofaktorene.

26 prosent opplyser at de allerede har redusert bemanningen i møte med strømprisene. 29 prosent sier de vurderer å gjøre det. Virke har over 25.000 medlemsbedrifter i hele Norge. Det er mer enn 300.000 ansatte i bedriftene.

– Hvis de 29 prosentene faktisk nedbemanner, da er det kritisk. Det handler om usikkerhet. De etterspør forutsigbarhet, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, til NTB.

Han sier det haster. Virke ber igjen regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre ha en plan B om ikke fastprisavtalene blir gode nok. Regjeringens plan er at bedriftene skal inngå langsiktige fastprisavtaler for forutsigbarhet.

Etterlyser pandemi-tankegang

Få har villet binde seg til prisnivået og forutsetningene i kontraktene som har vært til nå, sier Sigurdsen.

– La oss si at vi ikke får fastprisavtaler som er på et nivå som er attraktivt for bedriftene, hva gjør vi da? Det er som i pandemien. Vi jobbet med å finne tiltak vi kunne bruke hvis det eller det skjedde. Det er fraværende nå, sier Virke-direktøren.

Han vil ha en nødbrems som slår inn hvis strømprisene øker for mye. Men Vestre står fast på fastprisavtalene.

– I vårt forrige møte var han veldig lite lysten til å se på andre tiltak nå. Jeg mener bestemt det haster, sier Sigurdsen.

Hvorfor vil ikke bedriftene ha fastpris?

Han sier det er flere grunner til at det foreløpig er relativt få bedrifter som vil ha fastprisavtale selv om de altså frykter nedbemanning.

Det handler om å binde seg til prisen, og andre vilkår i avtalene bedriftene kan tape på. Han kaller det et umodent marked.

– Ingenting er bedre enn hvis vi nå på sikt får fastprisavtaler som er attraktive, det er kjempebra. Men vi må ha en nødbrems i bakhånd, sier han.

Sigurdsen sier det er et sammensatt bilde som skaper usikkerheten. 57 prosent sier det er en stor bekymring for innkjøpsprisen. 35 prosent sier det er stor bekymring for energiprisene. Det er også frykt for redusert kjøpekraft i folket.

Ond sirkel

I samme undersøkelse sier fire av ti at strømprisen har fått dem til å redusere driften på annet vis, eller at de vurderer det. Seks av ti har skrudd ned temperaturen, mens 20 prosent vurderer det.

– Vi nærmer oss at alle Norges bedrifter har tatt grep for å spare på strømutgiftene. Så er nedbemanning det tiltaket de sitter på som er nærmest å gjennomføre etter det, sier Sigurdsen.

Han sier det blir en ond sirkel.

– Hvis vi her får flere og flere permitteringer og oppsigelser, vil det redusere kjøpekraften og så er vi i gang. Både for AS Norge og virksomhetene, sier han.

Advarer før lønnsoppgjøret

Selv om det ikke ender med nedbemanning, legger priskrisen også en demper på lønnsevnen til bedriftene, advarer Virke-direktøren. Han sier det i lønnsoppgjøret blir vanskelig å holde følge med prisveksten.

– Du når et punkt der du ikke kan velte økte kostnader over i prisen til kunden. Vi vet at folk strammer inn på pengebruken. Det er en liten margin på økte kostnader, og lønnskostnader er en økt kostnad, sier Sigurdsen.

– Det er noe av grunnen til at regjeringen må på banen nå, legger han til.

Vestre står fast på fastpris

Næringsministeren sier han forstår at bedrifter er bekymret.

 – Jeg har stor forståelse for at mange er urolige. Vår viktigste jobb er å trygge norske arbeidsplasser, sier Vestre til NTB

– Så har vi jobbet hardt for å få i gang fastprisavtalene på strøm. Nå kan bedrifter tegne korte avtaler til under 90 øre og lengre avtaler til under 70 øre. Jeg håper og tror at disse tilbudene blir flere og mer fleksible, sier han.

Vestre sier at regjeringen begynner å få kontroll på prisveksten og renta. Det viser at den stramme økonomiske politikken fungerer i møte med den største inflasjonen siden 80-tallet, sier han.

– Vi har god dialog og regelmessige møter med partene om situasjonen for bedriftene. Jeg opplever at det er ganske stor enighet om at vi nå må la fastprismarkedet få virke og at vi fortsatt må prioritere å få ned inflasjonen, sier Vestre.