Prosjektdirektør i AF Bygg Thomas Nordenhaug og kommunedirektør Roar Vevelstad signerer kontrakten. Bak fra venstre nestleder i elevrådet Emma Midtfjell, ordfører Anne-Kari Holm, styreleder i Halden idrettsråd Torhild G. Huseby og elevrådsleder Daniel Dahl Bjørneby. Foto: Henrik D. Meyer/Halden kommune
Prosjektdirektør i AF Bygg Thomas Nordenhaug og kommunedirektør Roar Vevelstad signerer kontrakten. Bak fra venstre nestleder i elevrådet Emma Midtfjell, ordfører Anne-Kari Holm, styreleder i Halden idrettsråd Torhild G. Huseby og elevrådsleder Daniel Dahl Bjørneby. Foto: Henrik D. Meyer/Halden kommune

Halden kommune og AF Bygg signerte for nytt skolebygg og idrettsarena

Onsdag signerte AF Bygg og kommunedirektøren i Halden kommune byggeavtalen om Os-prosjektet. Dermed er det nå klart for byggestart for skole og idrettsanlegg i Halden sentrum.

Det er gått elleve måneder siden Asplan Viak kunne signere avtalen om å være arkitekt og landskapsarkitekt for Os-prosjektet.

- Siden den gang har det vært jobbet mye med illustrasjoner og planlegging, detaljregulering, medvirkning og rettssaker, skriver kommunen på sine nettsider.

Onsdag kunne kommunedirektør Roar Vevelstad og AF Byggs prosjektdirektør Thomas Nordenhaug  signere avtalen om å bygge ny skole og idrettsanlegg på Os.
- Det har vært mange hindringer underveis, men nå er vi omsider i mål. Det er flott å være her og markere at vi snart skal sette spaden i jorda, og at vi er i gang med dette store prosjektet vårt som vi har jobbet med i så mange år, sier ordfører Anne-Kari Holm i meldingen.
Ordføreren fulgte med på kontraktssigneringen sammen med Halden idrettsråds Torhild G. Huseby, elevrådsleder Daniel Dahl Bjørneby og elevrådets nestleder Emma Midtfjell.

Det er AF Bygg som nå skal bygge skole og idrettsanlegg på Os – et prosjekt som er beregnet å ha en kostnad på cirka 690 millioner kroner inkludert moms.

- AF Bygg har ikke kunnet starte på jobben før kontrakten har vært signert. Derfor er det noe skrivebordsarbeid som nå må gjøres den nærmeste tiden. Noe av det første publikum vil kunne se på byggeplassen er at det skal på plass en borerigg om skal utføre grunnundersøkelser. Dette arbeidet vil starte i uke 24/25, skriver kommunen.

For å få plass til de nye byggene og nødvendige uteområder må SFO-bygget på Os, den gamle gymsalen og Halden bad rives. Rivningstillatelse er gitt og dette arbeidet vil sannsynligvis starte før sommerferien 2021. I tillegg må Os-bekken, som i dag går i en kulvert under skoleområdet, flyttes. Flyttingen av Os-bekken er også en stor oppgave og det er beregnet oppstart av dette høsten 2021.

- Det er et hovedmål at idrettsarenaen skal bli ferdig først. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen. Byggestart for arenaen vil bli sommer/høst 2021 og arenaen er beregnet ferdig til nyåret 2023. Byggestart for skolen anslås til sommeren 2022. Det er videre beregnet at skolen vil være ferdig bygget på nyåret 2024. Klargjøring og innflytting vil skje etter dette, melder Halden kommune.

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak