Byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen. Foto: Statens vegevsen.

Hæhre og to arbeidsfellesskap kjemper videre om E16-prosjekt

Statens vegvesen har valgt ut tre entreprenører til å jobbe videre med totalentreprisen for rassikringsprosjektet på E16 gjennom Kvamskleiva i Valdres.

Ifølge en melding fra Statens vegvesen skal disse tre kjempe videre om E16-prosjektet:

* Arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith AS og Brødrene Dokken AS

* Arbeidsfellesskap mellom Anlegg Øst AS, Leonard Nilsen og Sønner AS og Gjermundshaug anlegg AS

* Hæhre Entreprenør AS

– Vi har brukt tiden på å sjekke referanser og se på sammenlignbare prosjekt som entreprenørene og prosjekterende har gjennomført, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen.

Gode forutsetninger

Han mener de tre utvalgte alle har gode forutsetninger for å lage gode byggeplaner for den 5,4 kilometer lange strekningen inkludert 1,8 kilometer tunnel. De to konstellasjonene som ikke nådde opp i denne runden, Bertelsen og Garpestad AS og Impresa Pizzarotti & S.p.A, har også gjort et godt inntrykk, skriver Statens vegvesen i meldingen.

- Alle selskapene var kvalifisert til å gjøre jobben, sier Rye.

Første tilbud 14.august

De tre prekvalifiserte deltakerne skal levere inn sine første tilbud 14. august. Deretter blir det forhandlinger mellom Vegvesenet og entreprenørene. I slutten av september skal de levere inn det siste tilbudet.

- Planen er å velge entreprenør og skrive under kontrakt i slutten av oktober. Da håper vi å være i gang med anleggsarbeidet i november, sier Rye.

Anlegget skal stå ferdig i februar 2023

-Vi gleder oss til å komme i gang sammen med entreprenøren for å sikre gode og rasjonelle løsninger, som skal gi oss en trygg og effektiv veg gjennom Kvamskleiva, fortsetter byggelederen.

Det vil være mulig å få inntil 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, melder Statens vegvesen.