Fem entreprenører og arbeidsfellesskap vil bygge ny E16 gjennom rasutsatte Kvamskleiva i Valdres. Det er byggeleder Edvin Rye meget godt fornøyd med. Foto: Statens vegvesen.

To norske arbeidsfellesskap blant de fem som vil bygge E16 Kvamskleiva

Fem entreprenører og arbeidsfellesskap har meldt seg til konkurransen om å bygge ny E16 gjennom Kvamskleiva.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Ifølge Statenes vegvesen var entreprenør-interessen for rassikringsprosjektet E16 Kvamskleiva stor før prosjektet måtte ta en seks uker lang koronapause. Følgende selskaper har nå meldt sin interesse etter at anbudet ble lagt ut på ny.

* Arbeidsfellesskap Kruse Smith AS og Brødrene Dokken AS

* Arbeidsfellesskap Anlegg Øst, Leonard Nilsen og Sønner AS og Gjermundshaug anlegg AS

* Bertelsen og Garpestad AS

* Hæhre Entreprenør AS

* Impresa Pizzarotti & S.p.A

Fornøyd byggeleder

Byggeleder Edvin Rye er meget godt fornøyd med interessen.

– Vi var litt spente på om interessen ville holde seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene. Vi ser fram til kvalifiseringsfasen, sier Rye.

Vegvesenet er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen. I første runde vil Vegvesenet velge ut tre entreprenører som er med videre i konkurransen i en prekvalifisering. Dette arbeidet foregår nå, skriver Statens vegvesen i meldingen.

100 millioner kroner i fradrag

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering. Prosjektet har en total ramme på 666 millioner kroner.

– Det vil være mulig å få inntil 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye.

– Hva vil være største utfordringen med jobben?

– Arbeidet med tunnelen er avgjørende for framdriften i prosjektet der elektroarbeidene er en viktig del av jobben. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden. Målet er å bygge veien på to år, sier Rye.

Smal og rasutsatt

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte veien ved Vangsmjøsa. De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt. Veien er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel, skriver Vegvesenet.

Byggestart høsten 2020

Med ny vei vil dette løse seg. Veiprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei. Veien skal bygges som to-feltsvei med standardklasse H2 med 8,5 meters veibredde. I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fv. 2510 ved Hugavike.

I dag går det gjennomsnittlig 1.480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen er byggestart høsten 2020.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Rye.