Arbeidene med fundamentering av Minnevika jernbanebru vil kreve dykkerarbeider i Vorma. (Illustrasjon: Bane NOR)

Hæhre og PNC skal bygge dobbeltspor for 2,2 milliarder kroner

Bane NOR tildelte torsdag kontrakten for bygging av nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen fra Eidsvoll nord til Langset, til arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS.

Kontrakten for Eidsvoll nord til Langset, omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på hele 836 meter. Minnevika blir Norges lengste jernbanebru og skal bygges på svevende pæler over Minnevika.

Ifølge en pressemelding fra Bane NOR, er entreprisen en flerfaglig utførelsesentreprise som også omfatter de jernbanetekniske fagene med unntak av signalanlegget. Kontraktssummen er på 2.199 MNOK eks. mva.

Fornøyd

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte.

– Ved første gangs utlysning oppnådde vi ikke tilstrekkelig konkurranse, men vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut på nytt. Vi fikk med oss tre solide entreprenører videre og har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR i pressemeldingen.

Med i konkurransen var arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS, NCC Norge AS og Veidekke Entreprenør AS. Sistnevnte leverte ikke tilbud.

Før kontrakten med arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS kan undertegnes, er det en karensperiode fram til 26. april, hvor de øvrige tilbyderne har muligheten til å klage på tildelingen.

Viktig for InterCity

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

I Eidsvoll kommune er NCC Norge allerede i gang med den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Denne kontrakten ble inngått i september 2018, og strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Parsellen fra Eidsvoll nord til Langset planlegges tatt i bruk høsten 2023.

Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2026, vil reisetiden Hamar-Oslo bli redusert til 55 minutter.