Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR), Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging øst i Bane NOR), Mathias Fabich (daglig leder i PNC ANC), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Hæhre og PNC ANS signerte milliardkontrakt med Bane NOR

Tirsdag 30. april ble kontrakten på en verdi på 2,2 milliarder kroner undertegnet mellom Bane NOR og arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS for InterCity-strekningen fra Eidsvoll nord til Langset. 

Kontrakten omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hamar.

Prosjektsjef for strekningen Venjar-Langset, Rønnaug I. Resset, ønsket velkommen.
- I dag er vi rundt 65 mennesker som jobber med prosjektet. Det er en glede å få signert denne kontrakten, og nå gleder vi oss til å samarbeide med enda flere, sa den fornøyde prosjektsjefen.

Utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane NOR la vekt på sikkerhet og miljø i sine velkomstord til entreprenøren.
- Jeg er sikker på at dette blir et bra samarbeid, og ser for meg at dere vil konkurrere med NCC som har den tilstøtende entreprisen, sa utbyggingsdirektøren med et lurt smil.

Entreprenørene Hæhre og PNC var enige.
- Vi er spente og stolte, konstaterte Gudmund Roen i Hæhre. Mathias Fabich i PNC sa at de takker Hæhre for tilliten, og tilføyde lunt at de hadde jobbet sammen før, og at de var samstemte i det meste.

Viktig brikke
Dobbeltsporet Venjar-Langset, gjennom Eidsvoll, er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.
Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

I Eidsvoll kommune er NCC Norge AS i gang med den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Denne kontrakten ble inngått i september 2018, og deler av strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Parsellen fra Eidsvoll nord til Langset planlegges tatt i bruk høsten 2023.

Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2026, vil reisetiden Hamar-Oslo bli redusert til 55 minutter.

Illustrasjon: Bane NOR (Klikk for større versjon)

God respons
Kontrakten tildeles etter prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte.

- Vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut for andre gang. Vi har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR. Med i konkurransen var arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS, NCC Norge AS og Veidekke Entreprenør AS. Sistnevnte leverte ikke tilbud.

Stort omfang
Entreprisen er en flerfaglig utførelsesentreprise som også omfatter de jernbanetekniske fagene med unntak av signalanlegget. Kontraktssummen er på 2,2 milliarder kroner.
Entreprisen omfatter:

• Brukonstruksjoner

• Underbygning

• Spor

• Kontaktledning

• Elkraft

• Tele

• Banestrømforsyning

• Undervannsarbeider

På strekningen skal det bygges tre dobbeltsporede jernbanebruer og en driftsveibru:

• Julsruddalsevja jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 64,8 m

• Sæterdal driftsveibru, totallengden mellom landkaraksene: 40 m

• Minnevika jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 836 m

• Strandheim jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 61 m

Det skal bygges to betongkulverter på strekningen:

• Ved Sætre bygges en betongkulvert under de nye jernbanesporene
Sætre kulvert: 47,8 m

• På Kråkvålhalvøya legges jernbanen i kulvert under omlagt adkomstvei.
Kråkvål jernbanekulvert: 80 m