Hæhre har hatt ansvaret for oppryddingen på Marthabreen og Lunckefjell. Det er Store Norske som leder det omfattende miljøprosjektet. Foto: Hæhre Arctic.

Hæhre ferdig med den første delen av Svea-oppryddingen - Store Norske har brukt 150 millioner kroner mindre enn planlagt

Store Norske gjennomførte nylig en svært vellykket sluttbefaring i Lunckefjell-området. Gruveselskapet er dermed ferdig med første fase av det omfattende miljøprosjektet etter gruvedriften på Svalbard.

11. september ble det gjennomført sluttbefaring med Sysselmannen, uten mangler, skriver Store Norske på sine nettsider.

Anleggsstart for Lunckefjell var 1. mars 2019, og det meste av arbeidene ble sluttført allerede høsten 2019. Den siste finpussen og demobilisering av utstyr og maskiner har blitt gjort av Hæhre nå i høst, melder Store Norske.

Hæhre ble valgt som entreprenør for Lunckefjell fase 1, og ifølge Store Norske er de svært fornøyd med jobben Hæhre har gjort.

Prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

– Arbeidet har foregått i et ekstremt miljø. Uten gode forberedelser og kontroll kunne det medført fare for ulykker og alvorlige hendelser. HMS har vært en rød tråd i prosjektet, fra planfase til avslutning. I utførelsesfasen har vi fulgt opp entreprenøren daglig, både under forberedelser og i felt. Når vi nå setter sluttstrek for denne fasen uten alvorlige hendelser, er jeg svært fornøyd, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Oppryddingen i Svea og Lunckefjell er et ambisiøst miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Når Store Norske forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket, skriver Store Norske. 

Økonomisk har fase 1, ifølge Store Norske, gått bedre enn først antatt. Den opprinnelige bevilgningen i 2019 for gjennomføring av fase 1 var på 624 millioner kroner, mens det totalt er brukt rundt 150 millioner mindre enn dette. I tillegg er 60 millioner kroner omdisponert på andre faser i prosjektet.

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske. Foto: Store Norske.

– Vi er stolte over hvor mye vi har fått ut av denne første fasen i miljøprosjektet. Gjennom arbeidet med fase 1 i Lunckefjell har vi også gjort et betydelig arbeid i Svea, deriblant rydding av Svea Nord-gruva og etablering av ny leir på Kapp Amsterdam. Dette arbeidet var opprinnelig ikke med i planen og bevilgningen for Lunckefjell. Likevel ser vi nå ut å lande på totale kostnader på 412 millioner kroner mot et budsjett på 624 millioner kroner, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.