Kontrakten med Hæhre Entreprenør omfatter fjerning av veier og infrastruktur direkte knyttet til Svea Nord gruve. Foto: Hæhre Entreprenør.

Store Norske gir nytt Svea-oppdrag til Hæhre Entreprenør

Store Norske har inngått en intensjonsavtale med Hæhre Entreprenør for gjennomføringen av Svea Fase 2A, hvor veier og infrastruktur direkte knyttet til Svea Nord gruve skal fjernes.

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er svært fornøyde med den store interessen for oppdraget. Nivået på tilbudene vi har mottatt har vært høyt. Det er blitt lagt stor vekt på temaer som HMS, ytremiljø, kvalitet og fremdrift i valg av entreprenør. Entreprenøren har gjennom sitt anbudsarbeid lagt ned mye arbeid i å forsikre Store Norske om at de kan gjøre jobben på en svært trygg og god måte. Det har vært viktig for Store Norske å sikre at valgt entreprenør har forstått de risikoer og utfordringer som finnes i prosjektet sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, i en pressemelding.

Anskaffelsen er gjennomført med en teknisk og en økonomisk evaluering. Det er hentet inn ekstern hjelp for prosessledelse. Det tekniske evalueringsteamet har evaluert innkommende tilbud med tanke på oppgaveforståelse og fremdrift uten at de har fått kjennskap til pris mens det har vært ett eget team som har evaluert prisene. Det er da den totale poengsummen for pris, oppgaveforståelse og fremdrift som gir anbefalt entreprenør, melder Store Norske.

Oppryddingsprosjektet følger Regjeringens vedtak i statsbudsjettet for 2018–2019 om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Driften i Svea Nord ble påbegynt i 1999.

Store Norske signerer kontrakten med Hæhre Entreprenør AS i medio januar. Deretter vil Hæhre Entreprenør AS umiddelbart gå i gang med planleggingen. Det er også Hæhre som har hatt oppdraget med å rydde Lunckefjell Fase 1.

– Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi skal rydde opp etter mer enn 100 års gruvedrift, fjerne og sikre forurensing i grunn og sikre at de naturlige prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veier og bygninger, og masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket. Dette skal vi gjøre uten å påvirke økologiske og geologiske prosesser, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Hæhre Entreprenør er også veldig fornøyd med at de har sikret seg et nytt oppdrag i forbindelse med oppryddingen i Svea og Lunckefjell gruvene.

– Vi er veldig stolte og glade for igjen å ha fått tillit fra Store Norske på et så viktig og spennende prosjekt, uttaler Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør

– Spesielt viktig er oppdraget for Hæhre Arctic som skal utføre arbeidene og dermed får fin kontinuitet fra Lunckefjell-prosjektet som også utføres for Store Norske, men også får utføre nok et miljøprosjekt som gir mening utover det faktiske arbeidet, uttaler en meget fornøyd Audhild Storbråten, daglig leder i Hæhre Arctic

Oppdraget omfatter områdene fra gruveinngangen nede ved Svea Samfunn og gruveinngangen oppe på Höganesbreen. Etter planen skal arbeidet ferdigstilles i løpet av høsten 2021.