Haakon Tronrud ble onsdag gjenvalgt som styreleder i BNL. Arkivfoto

Haakon Tronrud ble onsdag gjenvalgt som styreleder i BNL. Arkivfoto

Haakon Tronrud gjenvalgt som styreleder i BNL

På onsdagens generalforsamling i Byggenæringens Landsforening (BNL) ble Norsk Eiendoms Haakon Tronrud gjenvalgt som styreleder i foreningen. I forbindelse med valget kom det også opp en diskusjon blant delegatene om mangfold i BNLs styre.

Valgkomitéens forslag ble stemt gjennom på generalforsamlingen onsdag 2. juni. Haakon Tronrud forsetter om styreleder. Nestleder i styret, Torkild Korsnes (Rørentreprenørene Norge), ble også gjenvalgt.

Med seg i styret får de Bjarne Hønningstad (Treindustrien), Hans. Chr. Melling (NML), Benth A Eik (Boligprodusentene), Eirik Gjelsvik, (EBA), Jimmy Bengtsson (EBA) og Karsten Egeland Raddatz (NAML).

I forbindelse med valget var det flere av delegatene som påpekte manglene på mangfold i styret, og ikke minst at ingen kvinner med dette valget ble representert i styret, noe det heller ikke var i det forrige styret.

Som en del av dette fremmet også Norsk Eiendom et forslag rundt vedtakene til valgkomiteen, og at man i valgkomiteens arbeid må få inn kjønn som et tydelig kriterium for sammensetning av styrende organer i BNL.

- Det er kommet kommentarer både før og under generalforsamlingen når det gjelder mangfold i styrende organer. Dette er jeg veldig glad for at har kommet opp. Dette skal vi løfte fremover og jeg skal sørge for at styret skal se på mulig endringer i vedtekter og retningslinjer til valgkomiteen slik at de muliggjør et større mangfold i styrene, sier styreleder Haakon Tronrud.