Tom Aas (t.v.) og Bue Kjelstrup Olsen.

H-fasader kjøper Bue Aluminium

Eierne av Bue Aluminium AS har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i selskapet til H-fasader AS, med virkning fra fredag 7. mai.

- Vi er svært fornøyde med å få H-fasader AS inn som ny eier av Bue Aluminium AS. H-fasader er allerede en stor aktør innenfor samme bransje og kjenner både våre produkter og kundegruppe godt. Geografisk er vi svært gunstig plassert i forhold til hverandre, og vi ser store synergimuligheter i et tettere samarbeid og eierskap. Det er også viktig for oss å få inn en eier som har samme ambisjoner og tankesett som vi har, og med ytterligere tyngde vil vi kunne ta på oss enda større og mer krevende prosjekter, sier Bue Kjelstrup Olsen, styreleder i Bue Aluminium AS, i en pressemelding.
- Bue Aluminium har en solid markedsposisjon i Bergens-området. Vi ønsker å befeste posisjonen som nasjonalt ledende innenfor glass- og aluminiumsfasader, både gjennom egen vekst og oppkjøp. Vi utfyller hverandre på en god måte, og derfor er Bue Aluminium et naturlig og veldig interessant selskap, både å eie og samarbeide med. Bransjen er moden for en konsolidering og gjennom dette oppkjøper befester vi posisjonen som den klart største norskeide aktøren i landet, og får et bedre fotfeste i Bergensregionen. Vi ser store muligheter for vekst på Vestlandet gjennom dette oppkjøpet, men samtidig er det viktig for oss å understreke at det blir «business as usual» for Bue Aluminium, sier Tom A. Aas, adm.dir. i H-fasader.