Blant flere prosjekter til Jarmund /Vigsnæs inngår Arkitekthøgskolen 2000-2001. Foto: Nils Petter Dale

Groschmedaljen 2018 til Jarmund/Vigsnæs

Den høythengende arkitekturprisen gis til personer som på en vesentlig måte har fremmet kvaliteten på norsk arkitektur, og ble 17. mars delt ut til de tre partnerne Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs.

Utdelingen var den niende i rekken siden Sverre Fehn fikk den første medaljen i 2001. Prisens intensjon er å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man finner i bygninger tegnet av Christian Heinrich Grosch (1801-1865).

Groschmedaljen 2018 ble delt ut i Nasjonalmuseet – Arkitektur av styremedlem i Nasjonalmuseet, Pål Henry Engh.

Groschselskapets begrunnelse for valget av Jarmund/Vigsnæs as arkitekter, var grundig og beskrivende.

«Siden oppstarten i 1996 har Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL stått ansvarlig for mange ulike byggeoppdrag. For flere offentlige og en rekke private byggherrer, har kontoret prosjektert rasteplasser, installasjoner, eneboliger, hytter, hoteller, leilighetskomplekser, interiører, skoler, barnehager, transformasjonsprosjekter og anlegg for administrasjon og høyere utdanning.

Prosjektene demonstrerer en kontinuerlig utforskning av romlige og formmessige sammenhenger. Flere av bygningene kjennetegnes av en klar fargeholdning og en særegen og kontrollert geometri i samspill med urban kontekst, klima og topografi.

Komplekse byggeoppgaver, med motstridende krav og stramme rammebetingelser, er imponerende løst gjennom utviklingen av klare konsepter.

Gjennom en 20-årsperiode har Jarmund og Vigsnæs arkitekter opprettholdt denne høye ambisjonen og kraften som skal til for å produsere arkitektur på internasjonalt nivå.

De tre partnerne Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs får medaljen for prosjekter som de har hatt, og som fortsatt vil ha betydning for utviklingen av norsk arkitektur».

Styremedlemmer i Groschselskapet er Svein Stølen (Universitetet i Oslo), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Nina Berre (Nasjonalmuseet), Hanna Geiran (kulturminneavdelingen, Riksantikvaren), Geir Bendelband, (Fakultet for arkitektur og design, NTNU), Dorte Mandrup (arkitekt, Dorte Mandrup as) og Børre Skodvin (arkitekt, Jensen & Skodvin Arkitektkontor).

Foruten Sverre Fehn i 2001, har følgende arkitekter mottatt prisen: Jan Olav Jensen og Børre Skodvin (2003), Kjell Lund og Håkon Christie (2005), Helge Hjertholm (2008), Carl-Viggo Hølmebakk (2010), Kjetil Trædal og Craig Dykers (2012), og Arne Henriksen (2014).