Grønn Byggallianse lanserer Grønn Eiendomsdrift

Eiendomsbransjen har nå gått sammen om en digital opplæringspakke utviklet av driftsorganisasjoner for driftsorganisasjoner.

- Et av målene med denne pakken er å effektivisere måten opplæringen av driftspersonell foregår og samtidig øke kvaliteten, forteller rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge i en pressemelding.

Grønn Eiendomsdrift skal gi kursdeltakerne en større forståelse for miljøriktig drift av bygninger.

- Det er tross alt driftspersonellet som sørger for at tekniske anlegg går slik de skal, avdekker oppgraderingsmuligheter og sørger for et godt inneklima i byggene våre, sier Småge.

- Det er ofte stort fokus på hvor miljøvennlige nybygg er, og at det er mulig å oppnå klimamålene gjennom å bygge gode nye bygg. M 80 prosent av byggene vi kommer til å benytte i 2050 er allerede bygget, så når det gjelder byggene vi allerede har må vi tenke annerledes, og sikre miljøriktig oppfølging og drift, legger han til.

Eierskapet ligger hos Grønn Byggallianse
Første del av kursmaterialet, som inneholder seks aktuelle driftstema, er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Undervisningsbygg og Forsvarsbygg. Eierskap og ansvaret for videreutvikling ligger hos Grønn Byggallianse slik at eventuelle overskudd fra kursene vil gå direkte til videreutvikling av nye kurs i 2019.

Opplæringen vil bestå av e-læring på nett og tilhørende klasseromsundervisning. Deltakerne tar først opplæring på nett og sikrer dermed at grunnkompetansen er på plass før videre undervisning. Opplæringspakken består foreløpig av 8 kursmoduler, som skal være med å sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energibruk.

De første temaene som er tilgjengelig på læringsplattformen er følgende:

  • Varmeanlegg
  • Miljøledelse
  • Miljøoppfølgingssystem (MOS)
  • SD-anlegg
  • Ventilasjon – 2 moduler (ventilasjonsaggregat og spredenett/ventilasjonsprinsipper)
  • Inneklima
  • Energieffektiv lys og belysning

Opplæringspakken vil være tilgjengelig fra 1.februar 2019.