Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Tuva Skare

Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Tuva Skare

Grønn Byggallianse ber om innspill til ny BREEAM-NOR

Nå åpner høringsrunden for neste versjon av BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse ber nå om hvilke krav Norges største miljøsertifiseringssystem for bygg bør stille.

Fredag 4. juni åpnet høringsrunden for den nye BREEAM-NOR 2021-manualen.

– Vi ønsker innspill fra aktører i hele verdikjeden i bygg- og eiendomssektoren velkommen. Bred forankring i markedet er svært viktig for å få et godt og nyttig verktøy, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev i en pressemelding.

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner.

Siden høsten 2020 har Grønn Byggallianse samarbeidet med dedikerte fagpersoner fra ulike deler av bransjen om å videreutvikle og oppdatere manualens krav, slik at de skal være i tråd med dagens praksis og ambisjoner for bærekraft. Over 600 personer har vært innom arbeidet i en innspills- og analyserunde, samt innspill fra referansegrupper.

Et strategisk råd med representanter fra alle deler av næringen, har fulgt arbeidet tett og gitt råd underveis med hensyn til innretningen, skriver Grønn Byggallianse.

– Den nye manualen skal være tilpasset norske forhold og rammebetingelser anno 2021, samtidig som den er fremtidsrettet og stimulerer til økt fokus på miljø og bærekraft, og nytenking i både planlegging og bygging, sier Bramslev.

– BREEAM-NOR nærmer seg ti år i markedet og stadig flere benytter seg av verktøyet. Samtidig ser vi at flere og flere finansinstitusjoner etterspør sertifisering når de skal investere. BREEAM-NOR gir tryggheten de trenger. Det er en bekreftelse på prosjektet, og at produktet er mer relevant enn noen gang. Vi oppfordrer derfor bransjen til å sette seg grundig inn i forslaget og komme med innspill, legger hun til.

Klikk her for å lese mer og delta i høringen.