OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Tuva Skare

Godt tredjekvartal, men salgsnedgang så langt i år for OBOS

OBOS har etter årets ni første måneder solgt 2.432 boliger til en samlet verdi av 9,5 milliarder kroner.

Det skriver boligbyggelagkonsernet i en pressemelding onsdag.

Korrigert for samarbeidsprosjekter utgjorde boligsalget, ifølge meldingen, til sammen 2.198 boliger til en salgsverdi av 8, 23 milliarder kroner. Salget er tolv prosent lavere i antall og to prosent lavere i verdi enn i tilsvarende periode i 2017. Det betyr at det sammenlignet med fjoråret er solgt 318 færre boliger ved utgangen av september. Salgsgraden totalt sett er 72 prosent.

− Samlet har vi solgt netto 662 boliger i tredje kvartal 2018 mot 550 i tilsvarende periode i fjor. Utviklingen har vært spesielt positiv i Norge med 411 nyboligsalg mot 252 i tredje kvartal i fjor, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Bemanningsreduksjoner

Ved utgangen av 2017 var halvparten av konsernets samlede nyboligsalg i Norge. Denne andelen er økt til 60 prosent så langt i år. Dette skyldes, ifølge pressemeldingen, god salgsutvikling i Norge, men også at boligmarkedet i Sverige har vært mer krevende enn forventet, også i OBOS sine markedssegmenter. Her er det solgt 251 boliger i tredje kvartal mot 298 boliger i tilsvarende kvartal i fjor, skriver OBOS.

− Vi forventer at det tar noe tid før det svenske markedet stabiliseres, spesielt i Stockholm, men også i andre kommuner med høy byggeaktivitet. OBOS har som følge av dette tilpasset sin produksjonskapasitet og gjennomført organisasjonsendringer og bemanningsreduksjoner. Dette har vært nødvendig for å tilpasse seg markedet, sier Siraj.

Lavere igangsettelse

− Bakgrunnen for de gode salgstallene i tredje kvartal i Norge har vært flere vellykkede salgslanseringer i Oslo-området. Vi jobber nå med å få ut flere boligprosjekter, både i Oslo, Bærum, Bergen, Trondheim og Tønsberg. Vi merker at planprosessene i flere kommuner tar mye lengre tid enn forventet, noe som er et reelt hinder til å få lagt ut flere nye prosjekter for salg. God beliggenhet, gode boliger og riktig pris har vært og vil være suksessfaktorer for å få økt byggeaktiviteten framover, sier konsernsjefen.

OBOS-konsernet hadde ved utgangen av september 2018 samlet sett igangsatt 1.925 boliger mot 2.822 på tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjonen er knyttet til byggevirksomheten i Norge og følger trenden i det norske nyboligmarkedet, spesielt i Oslo-regionen. Konsernet har til sammen 5.456 bolig under produksjon, hvorav OBOS sin andel utgjør 4 817 boliger.