Etterstadtoppen i Oslo. Foto: OBOS Nye Hjem

OBOS varsler positivt vendepunkt for nyboligsalget

OBOS-konsernet har i første halvår 2018 solgt til sammen 1.689 boliger til en samlet salgsverdi på 6,32 milliarder kroner.

Det skriver OBOS i en pressemelding onsdag.

– Siste halvår 2017 og starten på 2018 var preget av et svakt nyboligmarked, men vi ser nå tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget i Norge. I Sverige er situasjonen noe mer usikker, men med en positiv salgsutvikling for oss i juni, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Boligsalgene til OBOS er fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige så langt i 2018. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1.536 boliger til en salgsverdi på 5,49 milliarder kroner. Salget er henholdsvis 22 prosent lavere i antall og 17 prosent lavere i verdi enn tilsvarende tidspunkt i 2017, skriver OBOS. Salgsgraden totalt sett er 74 prosent.

– OBOS-konsernet har en god prosjektportefølje, spesielt i Oslo-regionen, og vi vil legge ut nye prosjekter i takt med økt etterspørsel. I Sverige har OBOS en bred geografisk og produktmessig variasjon som gjør oss godt rustet til å møte endrede markedsforutsetninger, sier konsernsjef Siraj.

OBOS-konsernet igangsatte i første halvår 2018 tilsammen 1.400 boliger mot 2.218 boliger i første halvår 2017. Antall ferdigstilte boliger var 2.247 boliger i første halvår 2018 mot 1.630 boliger i første halvår 2017. Konsernet har per 30. juni i år tilsammen 5.758 boliger under produksjon alene eller sammen med andre, heter det i pressemeldingen.