Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. Foto: Einar Aslaksen

Godt kvartal for Norconsult

Norconsult omsatte for 1.314 millioner kroner i tredje kvartal 2019, en økning på 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Driftsresultatet viser 132 millioner kroner i kvartalet mot 94 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Den underliggende organiske veksten i brutto omsetning i tredje kvartal 2019 er på ca. 11 prosent. Den største omsetningsøkningen i kvartalet er i område Norden med 85 millioner kroner høyere brutto omsetning sammenliknet med samme periode i 2018.

Så langt i år utgjør den totale omsetningen i Norconsult 4.472 millioner kroner mot 3.776 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Dette utgjør en økning på 696 millioner kroner eller 18,4 prosent, hvor den organiske veksten er 11 prosent.

Driftsresultatet for perioden er 367 millioner kroner (298 millioner kroner i 2018) og driftsmarginen hittil i år er 8,2 prosent (7,9 prosent i 2018).

Omsetningsøkningen skyldes både oppkjøp, rekruttering og et høyt aktivitetsnivå, skriver selskapet i en pressemelding.

– Kundeverdi er overskriften til Norconsults strategi, i tillegg er digitalisering, bærekraft og samarbeid viktige satsningsområder. Vi er fornøyde med at strategien bidrar til å skape lønnsom vekst både hos kundene våre og for Norconsult. Vi har ambisjon om å vokse i Norden, og det er derfor ekstra gledelig å se at en betydelig del av omsetningsveksten kommer fra Sverige og Danmark. Vi har lykkes med god integrering av flere oppkjøpte selskaper, samtidig som den organiske veksten fortsetter, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

I tredje kvartal overtok Norconsult Norges største selvstendige rådgivende ingeniørselskap innen elektroteknikk (ECT AS), med 115 medarbeidere. Oppkjøpet styrker Norconsult innen elektroteknikk og prosjektgjennomføring. Norconsult har også styrket sitt arkitektmiljø i Tromsø gjennom kjøpet av Borealis Arkitekter AS. Selskapet har også styrket sin tverrfaglige kompetanse på Østlandet med oppkjøpet av Jessheimbaserte Øvre Romerike Prosjektering AS. Gjennom oppkjøpet av SK Langeland AS styrker Norconsult tilstedeværelsen i Rogaland og Ryfylke. Tidligere i år styrket Norconsult seg på arkitektursiden i Danmark gjennom oppkjøpet av KHS Arkitekter A/S. Det samme gjelder på Island, hvor Norconsults datterselskap Nordic har overtatt Arkthing EHF. Datterselskapet Technogarden som arbeider med bemanningsvirksomhet har kjøpt Ildne AS i Bergen og Technical Resources AS i Kristiansand.

I tredje kvartal har Norconsult vunnet og vært engasjert i flere store og viktige prosjekter. Norconsult skal sammen med Peab og Nordic rehabilitere og bygge ut Eikeli videregående skole på Hosle i Bærum. Norconsult har også vunnet to rammeavtaler med Statsbygg for teknisk tilstandsanalyse av alle Statsbyggs bygg i område Midt og Oslo. Norconsult Informasjonssystemer signerte i september avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi.

I Norge har Norconsult en viktig rolle i prosjekteringen av Ny lufthavn Bodø. Selskapet er også engasjert i prosjekteringen av Intercitystrekningen Drammen-Kobbervikdalen. Norconsult har den siste tiden fått et solid fotfeste i sykehusmarkedet og er for tiden i gang med prosjektering av en rekke sykehusbygg, herunder blant annet prosjektering av nytt protonbygg ved Radiumhospitalet i Oslo og Hammerfest sykehus. Videre er selskapet engasjert i arbeidet med Bybanen i Bergen og det videre arbeidet med ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst. 18. september sto statsminister Erna Solberg for åpningen av Norges største elvekraftverk, Vamma 12 i Østfold. Norconsult har vært prosjekterende og arkitekt i det tegningsløse prosjektet.

12. juli ble Mörbylånga Vattenverk i Sverige innviet. Her har Norconsult prosjektert en vannrensemetode som vil forsyne innbyggerne på Södra Öland med drikkevann. Norconsult er også sentral i prosjekteringen av et nytt vanntårn i Varberg. I Danmark er selskapet godt i gang med prosjekteringen av instituttet DTU Vindenergi samt nytt forskningsbygg til DTU Miljø.