Foto: NRC

God start på året for NRC Group

NRC Group melder om vekst og rekordhøy ordreinngang i første kvartal.

NRC Group hadde inntekter på 528 millioner kroner i kvartalet, en økning på 55 prosent sammenlignet med første kvartal 2017. EBITDA endte på 2 millioner kroner for perioden.

- Både det svenske og det norske markedet ser meget sterkt ut, sier konsernsjef Øivind Horpestad i en pressemelding.

- Vi ser en betydelig vekst i satsningen på infrastruktur i Norden og vi har fått en god inngangsfart i 2018. Det har vært meget stor aktivitet både hva gjelder produksjon og anbud i perioden vi har lagt bak oss, og vi tror dette vil fortsette å øke, legger han til.

- Vi har hatt en klar strategi om å bygge en totalentreprenør innen infrastruktur, dette for å kunne gjennomføre mer komplekse infrastrukturprosjekter i tråd med våre kunders behov. Den strategi er vi tro mot og vi ser nå resultater i form av mange nye oppdrag og kraftig økning i både omsetning og ordrebok.

- som de fleste andre entreprenører opplever også vi at første kvartal har lavere marginer, slik er det hvert år i vår bransje. Vinterproduksjon er alltid mer krevende. I år har vi i tillegg hatt en noe unormal lang og kald vinter samtidig som vi har hatt oppstart av mange nye prosjekter. Vi er med det som bakgrunn fornøyd og synes ordreboken ser sunn ut, hvilket bør tilsi sunne marginer fremover, fortsetter han.

NRC Group gjennomførte fire oppkjøp i 2017. Dette har styrket konsernets kapasitet og kompetanse betydelig.

- Strategien vår ligger fast. Vi vil utvikle oss videre for å møte fortsatt vekst i våre kjernemarkeder. Det inkluderer å være en konsolidator i industrien og være en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norden, konkluderer Øivind Horpestad i NRC Group.