– Vi har allerede fått en rekke virksomheter med på satsingen, og planen er å få på plass alle de 75 samarbeidspartnerne i løpet av februar, sier Jan Halstensen. Arkivfoto

God fremdrift for «BAE-næringen SAMMEN 2020»

BAE-rådet er nå i full gang med arbeidet med å etablere en felles møteplass for topplederne i byggenæringen gjennom prosjektet «BAE-næringen SAMMEN 2020».

Fakta

BAE-rådet er eier av «BAE-næringen SAMMEN 2020». Rådets leder er Jon Sandnes (BNL), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) har ledet arbeidsgruppen for prosjektet og Jan Halstensen har gått inn som prosjektleder.

Prosjektleder Jan Halstensen sier til Byggeindustrien at det er god fremdrift i arbeidet.

– Vi har allerede fått en rekke virksomheter med på satsingen, og planen er å få på plass alle de 75 samarbeidspartnerne i løpet av februar, forteller Halstensen.

Målet med prosjektet er å skape et samlingssted som skal bidra til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft. Initiativtakerne peker på at det er et behov for en sterk og felles stemme som forteller de gode historiene og får frem viktige fakta som viser næringens betydning og verdiskaping.

– Vi ønsker å etablere en egen arena for toppledere som bidrar til å fremsnakke Norges største fastlandsnæring. Målet er å sette næringen vår enda tydeligere på kartet, sier Jon Sandnes (BNL) og Liv Kari Skudal Hansteen (RIF). Sandnes sitter som leder av BAE-rådet og Hansteen har ledet arbeidsgruppen for den nyopprettede satsingen.

Nå er det praktiske arbeidet med å få gruppen opp og gå i gang, og Jan Halstensen er prosjektleder for dette arbeidet. Planen er å få på plass 75 ledere fra både store, mellomstore og mindre bedrifter inn i satsingen.

– Det er god driv i dette arbeidet. Vi har hatt kontakt med cirka 30 firmaer frem til nå – og alle er positive. I løpet av januar vil vi ha nærmere 50 firmaer inkludert i arbeidet – og i løpet av februar vil vi få med det ønskede antall samarbeidspartnere, påpeker Halstensen.

Dette er de 10 første firmaene som var på plass. Disse er:
- Skanska Norge
- Byggmesteren Tromsø
- BackeGruppen
- Asplan Viak
- Mapei
- Probiz
- Sig. Halvorsen
- Statsbygg
- Byggmakker/Onninen
- Sweco Norge

– Det er første gang en samlet BAE-næring jobber mot et felles mål på denne måten, og det er meget positivt at prosjektet har blitt så godt tatt imot, legger Halstensen til.

Det er satt opp fire mål med prosjektet:
1. Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring.
2. Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet (både regionalt og nasjonalt).
3. Vise BAE-næringen som en viktig næring og som største fastlandsnæring.
4. Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftmål.

Det er allerede planlagt to samlinger for topplederne i prosjektet. Det første møtet finner sted 25. april fra klokken 9-13, og det andre møtet er satt opp 13. november, klokken 9-13.

– Det arbeides nå med innholdet for begge disse samlingene. Programmet vil bli kvalitetssikret av strategisk råd for prosjektet, legger Halstensen til. Han peker på at dette vil bli en unik møteplass hvor hele verdikjeden i BAE-næringen vil delta.