– Vi er veldig stolte av næringen vår, men innser samtidig at det er et behov for en sterkere og felles stemme som forteller de gode historiene og får frem viktig fakta som viser næringens betydning og verdiskaping, sier Jon Sandnes (BNL) og Liv Kari Skudal Hansteen (RIF).

BAE-rådet vil samle ledere fra byggenæringen

BAE-rådet er nå i gang med å etablere en felles møteplass for topplederne i næringen - og målet et at dette samlingsstedet skal bidra til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft. 

Fakta

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende åtte organisasjoner som medlemmer:
- Arkitektbedriftene i Norge
- Byggenæringens Landsforening (BNL)
- Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
- Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
- Norsk Eiendom
- Nelfo
- Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
- Virke Byggevarehandel

 – Vi er veldig stolte av næringen vår, men innser samtidig at det er et behov for en sterkere og felles stemme som forteller de gode historiene og får frem viktig fakta som viser næringens betydning og verdiskaping. Mange andre næringer får mer positiv synlighet og politisk oppmerksomhet blant annet fordi de ofte er enklere og mer spesifikke i sin verdikjede. Vi ønsker derfor å etablere en egen arena for toppledere som bidrar til å fremsnakke Norges største fastlandsnæring. Målet er å sette næringen vår enda tydeligere på kartet, sier Jon Sandnes (BNL) og Liv Kari Skudal Hansteen (RIF). Sandnes sitter som leder av BAE-rådet og Hansteen har ledet arbeidsgruppen for den nyopprettede satsingen.

- Toppledere er viktige ambassadører for næringen
Hansteen og Sandnes peker på at næringen har felles behov.

– Som næring er vi helt avhengig av et godt omdømme for å tiltrekke oss de beste talentene. Dessuten ser vi det som helt sentralt å styrke BAE-næringens lønnsomhet og konkurransekraft fremover. For å kunne gjøre dette med kraft, ser vi behovet for arena som tilrettelegger for påfyll av å oppdatere fakta og god dialog mellom topplederne i næringens virksomheter og organisasjoner, påpeker Hansteen.

- Det finnes i dag flere gode møteplasser i BAE-næringen, men vi har ingen egen arena for toppledere fra hele verdikjeden. Topplederne er sentrale ambassadører for næringen. Vi ønsker derfor å få med oss ledere som ser verdien av å møtes og sette en agenda som bidrar til at hele næringen fremsnakkes som den viktige kompetansenæringen vi er. Formålet er å nå ut med noen få viktige budskap i hele landet, utdyper Hansteen.

Vedtatt av BAE-rådet
Prosjektet det nå jobbes med å realisere er gitt arbeidstittelen «BAE-næringen SAMMEN 2020». 

- Det er BAE-rådet som tok eierskap til å få etablert et slikt felles prosjekt for og av BAE-næringen. Prosjektbeskrivelsen ble nylig vedtatt av rådets medlemmer - og nå starter det praktiske arbeidet med å realisere konseptet som skal ledes av Jan Halstensen, forteller Sandnes.

Neste milepæl er derfor å få på plass en gruppe toppledere fra næringen. Disse skal representere hele verdikjeden og planen er at gruppen skal møtes to ganger i året. I etterkant av disse treffene skal man samle representanter fra kommunikasjonsavdelingene fra de samme virksomhetene i et eget møte for å se på hvordan man best kan kommunisere budskapet ut mot samfunnet.

– Vi skal kontakte cirka 75 ledere fra både store, mellomstore og mindre bedrifter, som alle har det til felles å stå sammen og etablere en samlet front for en konkurransedyktig BAE-næring, forteller Sandnes.

Arbeidet med å få på plass deltakende virksomheter starter opp om kort tid.

– Vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på denne viktige dugnaden, sier Jon Sandnes og Liv Kari Skudal Hansteen.