Glidestøpsjobben på det nye Munchmuseet er i gang. Foto: Trond Joelson

Gliden for Munch i gang

En av Norges største landbaserte glidestøpjobber er i gang. Etter lang og komplisert prosjektering lirker glideforskaling for det nye Munchmuseet seg sakte, men sikkert oppover.

Nå begynner arbeidet på Paulsenkaia øst for utløpet av Akerselva virkelig å synes. Veidekke, som har råbyggsentreprisen, har allerede fått gliden ti meter opp i luften. Før jul skal Oslos nye landemerke være 40 meter høy. Derfra skal museets karakteristiske knekk støpes med en helling ut og opp, etter planene er den ferdig i løpet av kommende vår.

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur og idrettsbygg, Oslo KF. Råbygget skal stå ferdig 1. desember 2017, og museet er planlagt åpnet for publikum i løpet av 2020.